Många förtroendeuppdrag för KD mandatperioden 2023-2026

Den stora valframgången för Kristdemokraterna i Svalöv har lett till att vi för de kommande fyra åren får totalt 36 olika förtroendeuppdrag i kommunen och regionen. Det är betydligt fler än den gångna mandatperioden och det ger oss ett ökat politiskt inflytande. Vi kommer att styra kommunen tillsammans med SD och M i majoritet. Vi har också flera nya personer som varit villiga att axla uppdrag.

Valet i september gav oss följande uppdrag i kommunfullmäktige: Aase Jönsson ledamot, Frank Urban Johansson ledamot, Marie Dahlström ersättare och Åke Jonsson ersättare.

I nämnder och styrelser kommer vi att ha följande uppdrag:

Kommunstyrelsen: Aase Jönsson ledamot och Marie Dahlström ersättare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Aase Jönsson ledamot och Marie Dahlström ersättare.

Kommunalråd: Aase Jönsson.

Krisledningsnämnden: Aase Jönsson ledamot och Marie Dahlström ersättare.

Socialnämnden: Aase Jönsson ledamot och tillika ordförande och Marie Dahlström ersättare.

Socialnämndens IFO-utskott: Aase Jönsson ledamot.

Samhällsbyggnadsnämnden: Lars Kristensson ledamot.

Bildningsnämnden: Frank Urban Johansson ledamot.

Myndighetsnämnden: Åke Jonsson ledamot och Lars Kristensson ersättare.

Valberedningsnämnden: Frank Urban Johansson ledamot och Åke Jonsson ersättare.

Valnämnden: Aase Jönsson ledamot och Åke Jonsson ersättare.

Överförmyndare: Frank Urban Johansson.

Rådet för funktionshindrade och pensionärer: Marie Dahlström ledamot och Leni Lövberg ersättare.

 

I de kommunala bolagen kommer vi att ha följande uppdrag från bolagsstämman 2023 – bolagsstämman 2027:

Svalövs Kommunhus AB: Tobias Entin ledamot.

AB SvalövsBostäder: Aase Jönsson ledamot.

Svalövs SamhällsLokaler AB: Åke Jonsson ledamot.

Svalövs KommunService AB: Åke Jonsson ledamot.

Svalövs Energi AB: Lars Kristensson ledamot.

 

FINSAM samordningsförbund Landskrona-Svalöv: Aase Jönsson ledamot.

Lunds tingsrätt t.o.m. dec 2023: Lars Kristensson.

 

Dessutom har vi följande uppdrag för Region Skåne:

Regionfullmäktige: Tobias Entin ledamot.

Kollektivtrafiknämnden: Tobias Entin ledamot.

Kollektivtrafiknämndens beredningsutskott: Tobias Entin ledamot.

Förvaltningsrätten Malmö t.o.m. dec 2023: Frank Urban Johansson.