Arbetslösheten sjunker

Igår var det en artikel i Skånska Dagbladet om att arbetslöheten i Svalövs kommun sjunker för nittonde månaden i rad. Socialnämndens ordförande, tillika vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson fick svara på frågor med anledning av det.

– Vår arbetsmarknadsenhet gör en jättestor insats. De har lyckats få många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som i dag har en sysselsättning, säger socialnämndens ordförande Aase Jönsson (KD).

Ett bra samarbete

Svalöv ligger långt under både Skåne och Sverigesnittet. Så har kommunen gjort i nitton månader i rad och det handlar mycket om att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och företagen i kommunen är gott.

Flera personer har fått prova på att jobba som i flera fall inneburit en anställning i förlängningen.

– Där går det mycket bra och arbetsmarknadsenheten besöker med jämna mellanrum företagsfrukostarna i kommunhuset i Svalöv. Där ges viktig information.

Nu senast informerades företagarna och målet är att fler sluter upp:

– Vi hoppas givetvis på fler. Det gynnar alla, säger Aase Jönsson.