Angående Ring Knutstorp

Så skriver vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson:

Idag var jag på möte med näringslivsrådet på Ring Knutstorp. Den Nordvästra delen av kommunen har verkligen potential att utvecklas och bli något alldeles speciellt. Det var ett trevligt möte där vi diskuterade näringslivsstatregin för de kommande åren. Det som var riktigt glädjande med dagens möte var de positiva tongångarna från de båda stora oppositionspartierna. Förhoppningsvis kan vi hitta en bas för ett framtida samarbete. Jag hoppas att detta fortsätter, för om alla partier samarbetar för kommunens bästa tjänar vi alla på det, både företagare och invånare!
Framförallt var det ett samstämmigt gillande av att utveckla Ring Knutstorp till ett teknikcenter för testning av autonoma fordon. Kommunen är startern till ett utvecklingsbolag och sedan träder andra intressenter in.