Artikel i Skånska Dagbladet om KD Svalöv

Följande Artikel publicerades i Skånska Dagbladets nätupplaga den 26 februari 2023:

Det handlar om en fördubbling på kort tid. 29 procent fler kommunbor lade sin röst på KD efter valet i höstas och det får givetvis gruppledaren och kommunalrådet Aase Jönsson att le med hela ansiktet:

– Det är en stor framgång, men det beror helt klart på att vi kom in i fullmäktige igen, fick ännu ett mandat och att samarbetet med Sverigedemokraterna och Moderaterna fungerar så bra.

I april 2019 slog man påsarna ihop och bildade ett SD-styre som man döpte till ”Framgång för Svalöv” och sedan dess känner Aase Jönsson att man fått gehör för mycket av sin politik.

Vi har en positiv syn på människan. Samtidigt har vi nått långt att få ner arbetslösheten och lägger mycket tid på individens välbefinnande.

– Vi har en positiv syn på människan. Samtidigt har vi nått långt för att få ner arbetslösheten och lägger mycket tid på individens välbefinnande.

Svalöv är en av de kommuner som har lägst arbetslöshet i Skåne och mycket handlar om ett gott samarbete med Finsam, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika företag i kommunen.

Mår bäst av att jobba

Där har praktikplatser skapats för dem som är är långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. I nästa steg har dessa omvandlats till riktiga anställningar.

– Människor mår bäst av jobba. Inte sitta hemma och ta emot bidrag hela tiden, klargör Aase Jönsson.

En viktig del i KD:s strategi är att lyfta upp undersköterskorna.

– Dessa ska göra sitt jobb som man är anställd för. Vara nära brukarna och inte göra en massa bisysslor.

Här är tänkt att nyanlända personer ska ta hand om typ städning, tvätt och andra bestyr.

Få igång hemmasittare

– Dessa får på så sätt en meningsfull vardag, lär sig språket och kan i en förlängning utbilda sig till just undersköterska, framhåller Aase Jönsson.

Att få igång elever som inte vill gå till skolan är en annan morot.

– Här handlar det om att söka upp dem och hitta aktiviteter som motiverar. Det projektet jobbar vi för fullt med.

Hur ska ni se till att behålla era medlemmar ?

– Vi ska fortsätta jobba med det som vi är bra på. Få in yngre förmågor och det har vi lyckats bra med. Vi har flera förmågor som vill jobba och utveckla vår politik.

Frank Urban valdes om

Lundberg berättade bland annat om den stora utmaningen att lösa sjuksköterskebristen.

När det gäller valen fick Frank Urban Johansson förnyat förtroende som ordförande, Åke Jonsson tar hand om vice ordförandeskapet medan Aase Jönsson fortsätter som kassör och Karl-Erik Karlsson som sekreterare.

Som styrelseledamot omvaldes Marie Dahlström och nyval gjorde på Lars Kristensson.