Segerstämning vid Kristdemokraternas årsmöte i Svalöv

KD-styrelsen fr.v.: Lars Kristensson, Marie Dahlström, Aase Jönsson (kommunalråd), Frank Urban Johansson (ordf.), Karl-Erik Karlsson (sekr.) och Åke Jonsson (vice ordf.).

Kristdemokraterna i Svalövs kommun höll den 9 februari sitt årsmöte. Kristdemokraternas region- och kommunpolitiker Lars Lundberg från Sjöbo, som nu är ordförande i sjukhus-styrelsen Ystad, höll först ett intressant anförande, där han bl.a. berörde den stora utmaningen att lösa sjuksköterskebristen.

Årsmötet präglades av både glädje och tacksamhet över resultatet i segervalet förra året. Av verksamhetsberättelsen framgick att partiet gjorde den största valframgången någonsin. Valarbetarna var fantastiskt flitiga och fokuserade helhjärtat på uppgiften, säger Karl-Erik Karlsson, ålderman i styrelsen.

Den höga målsättning man satt upp för att kunna öka till två mandat i kommunfullmäktige överträffades i och med att man mer än fördubblade sitt röstetal i kommunvalet. Därmed stod det klart att målsättningen om två mandat hade uppnåtts. Dessa mandat innehas av Aase Jönsson och Frank Urban Johansson med Marie Dahlström och Åke Jonsson som ersättare. Kristdemokraterna ingår tillsammans med SD och M i den styrande majoriteten Framgång för Svalöv.  KD har nu ett 30-tal kommunala förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser, samt några uppdrag i Region Skåne.

Kristdemokraternas starka kvinna Aase Jönsson är kommunalråd och gruppledare, ledamot av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, ledamot av krisledningsnämnden, samt ordförande i socialnämnden och ledamot av individ- och familje-utskottet. Aase är också ordförande för FINSAM samordningsförbund Landskrona-Svalöv och ledamot av AB SvalövsBostäder.

Frank Urban Johansson med mångårig erfarenhet av uppdrag som god man och förvaltare är nu överförmyndare, men också ledamot av bildningsnämnden och är nämndeman i förvaltningsrätten, Malmö.

Marie Dahlström är ersättare i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott och krisledningsnämnden samt ersättare i socialnämnden, och ledamot av rådet för funktionshindrade och pensionärer.

Åke Jonsson är ledamot av myndighetsnämnden och ledamot av Svalövs SamhällsLokaler AB och Svalövs KommunService AB, samt ersättare i rådet för funktionshindrade och pensionärer.

Lars Kristensson är ledamot av samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i myndighetsnämnden och ledamot av Svalövs Energi AB, samt nämndeman vid tingsrätten i Lund.

Tobias Entin är ledamot av Svalövs Kommunhus AB, samt ledamot av regionfullmäktige, kollektivtrafiknämnden och dess beredningsutskott. Detta är första gången KD i Svalöv har någon ordinarie ledamot i regionfullmäktige.

Leni Lövberg är nominerad som ledamot av revisionen för Svalövs kommun.

Medlemstillströmningen till kristdemokraterna i Svalöv har också varit mycket stor och uppvisade en ökning med hela 29 % under 2022, vilket medfört att medlemsantalet nu är större än någonsin.

Årsmötesvalen innebar i de flesta fall omval. Frank Urban Johansson omvaldes som ordförande och Åke Jonsson som vice ordförande. Aase Jönsson fortsätter som kassör och Karl-Erik Karlsson som sekreterare. Som styrelseledamot omvaldes Marie Dahlström och nyvaldes Lars Kristensson. Ersättare i styrelsen blev Tobias Entin och Anders Bjerehjelm. Som revisorer omvaldes Tage Hansson och Leni Lövberg. Som ansvariga för hemsidan och sociala medier valdes Åke Jonsson, Aase Jönsson och Tobias Entin. Som ordinarie ombud till Skånedistriktets årsmöte valdes Frank Urban Johansson, Åke Jonsson och Marie Dahlström.

——— o ———