Röstånga Röda Korskrets fick Vitsippspriset 2015

Kristdemokraterna i Svalöv delade i torsdags den 16 april ut partiets utmärkelse Vitsippspriset till Röstånga Röda Korskrets. Utdelningen skedde på Mötesplats Kupan i Röstånga. Diplom samt pris i form av ett konstnärligt utfört vitsippsarrangemang i glaskupa och en nyplockad vitsippsbukett överräcktes av kristdemokraternas ordf. Patrik Wilhelmsson och Karl-Erik Karlsson. Utmärkelsen mottogs av kretsens nyvalda ordförande Kerstin Tillaeus och förra ordföranden Olga Andersson samt ett flertal av de trogna medarbetarna i Röstånga. De blev mycket glada och tacksamma för att deras helt ideella arbete uppmärksammades.

Fr.v. Karl-Erik Karlsson, Patrik Wilhelmsson, Kerstin Tillaeus, Olga Andersson, Maj-Lis Randau och Gull-Britt Göransson.

Fr.v. Karl-Erik Karlsson, Patrik Wilhelmsson, Kerstin Tillaeus, Olga Andersson, Maj-Lis Randau och Gull-Britt Göransson.

Prismotiveringen löd:

Röda Korset är välkänt för sina insamlingar till humanitär hjälp till nödställda i olika situationer som krig och naturkatastrofer. Röstånga Röda Korskrets har emellertid inte nöjt sig med dessa behjärtansvärda insamlingar. Under förra ordföranden Olga Anderssons ledning har kretsen de senaste åren bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete för att anpassa verksamheten till de behov som finns i dag lokalt. Där har kretsen kunnat göra skillnad för behövande medmänniskor, där samhällets resurser inte räckt till. Detta arbete förs nu vidare av nytillträdda ordföranden Kerstin Tillaeus. Bland nya verksamheter kan nämnas hjälp och aktiviteter för flyktingar, social verksamhet i form av hantverkscafé och besöksverksamhet i Röstånga och adventskaffe till pensionärer i Röstånga och äldreboendena i kommunen. Dessutom ordnas målarskola och läxhjälp till elever på Midgård. Lokalen Kupan på Hantverksgatan är både en mötesplats och en second hand butik

Allt detta ideella arbete av många hängivna medarbetare motiverar mer än väl att Röstånga Röda Korskrets tilldelas 2015 års Vitsippspris.

Olga Andersson, under vars ordförandetid verksamheten utvecklats markant, brinner för att hjälpa människor i nöd såväl utomlands som i vårt eget land. Nya ordföranden Kerstin Tillaeus ser det som en utmaning att ta över ordförandeskapet. Eftersom hon alltid arbetat med människor ser hon nu som pensionär fram mot att leda och samordna Röda Korsets arbete inom den livaktiga kretsen.

Röda Korset hade förra året haft verksamhet i Röstånga i 100 år. Kretsen startade 1914 som en del av Onsjökretsen och blev en egen krets 1971.