Framgång för Svalöv önskar omgående koncernutvidgning

De styrande partierna i Svalövs kommun, Framgång för Svalöv, bestående av Sverigedemokrater, Moderater, Kristdemokrater önskan att inom kort utvidga den nyligen beslutade koncernen med ytterligare två nya bolag. Detta gör de genom att skicka ut ett förslag om utökningen  på remiss vid kommunstyrelsemötet nu i oktober.  

I linje med att den styrande majoriteten försöker bygga upp en helt ny kommunal bolagsstruktur för utveckling och kommunal innovation önskar nu styret utöka koncernen med ytterligare  två bolag, ett energibolag och ett utvecklingsbolag. Förslaget är att på oktober månads kommunstyrelsemöte skicka ut bolagsförslagen på remiss till berört organ.

Förslaget grundar sig i nyttan med att spela på lika villkor med andra aktörer utifrån ett allt större ansvar för t.ex. färdigställande av digital infrastruktur och kommunal energiplanering, samt ett sedan tidigare inslaget spår om att utveckla kommunens norra delar i samverkan med bl.a. Ring Knutstorp. Ett spår som samtliga partier i Svalövs kommun tidigare ställt sig positiva till.

 

– Spontant tänker jag att det enbart blir sorgligt om nu något parti skulle få för sig att arbeta med att filibustra även detta kommunutvecklande förslag och här bör nog de som vill bromsa, fundera på om de ska vara med på resan eller bli riktigt frånåkta, säger Teddy Nilsson (SD)

– Detta är i linje med flera sedan tidigare fattade beslut, och med koncernbeslutet i ryggen finns det inget att vänta på , säger Angelie Fröjd (M)

– Att vi ska samarbeta med fler aktörer för att utveckla kommunens norra delar har redan en enig kommunstyrelse pekat ut vår strategiska inställning till i två sedan tidigare fattade kommunstyrelsebeslut, säger  Aase Jönsson (KD)

Här nedan finns en bild på pressmeddelandet med likalydande text som ovan: