Åtgärder på hemmaplan för ungdomar på glid

I Skånska Dagbladet var det idag en artikel där Aase Jönsson (KD) som är socialnämndens ordförande i Svalövs kommun berättar om åtgärder på hemmaplan för ungdomar på glid