Vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson deltar i Kristdemokraternas riksting

Vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson är nu på Kristdemokraternas riksting i Norrköping. På bilden ser vi henne i mitten tillsammans med medlemmar och företrädare för Kristdemokratiska kvinnoförbundet. Aase är inte bara gruppledare för KD Svalöv utan även ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne.

Aase Jönsson höll också ett anförande om barn som utsätts för brott. Klicka på pilen för att se på anförandet: