Motprestation efter arbetsförmåga

Aase Jönsson lämnade in en motion till Kommunfullmäktige där hon förde fram Kristdemokraternas syn att att vi tycker att den som uppbär ekonomiskt bistånd och är arbetsför ska kunna få göra någon form av motprestation efter förmåga.

Här finns motionen.