Några från KD Svalöv var på utbildning

Så är det ett nytt år och alla val är gjorda. Nu är det åter dags för KD-utbildning. Från Svalöv var vi 6 som åkte. Hela Rådhus Skånes samlingssal var full av kristdemokrater från både Skåne, Blekinge samt södra Halland och södra Småland. Utbildningen handlade bland annat om de olika regler och lagar som det kan vara bra att känna till som förtroendevald.

På bilden syns Aase Jönsson, Åke Jonsson, Leni Lövberg, Frank Urban Johansson, Marie Dahlström och Tobias Entin.