Svalövstyret Framgång för Svalöv (SD), (M), (KD) fortsätter i budget för 2022 offensivt med sina pågående satsningar

Nya satsningar för år 2022 är:

Vi gör en strategisk satsning om 2 miljoner för att skapa framtidens resursskola inom Svalövs kommun samt 0,4 miljoner på en utökad kuratorstjänst för att skapa bättre förutsättningar inom elevhälsan.

Vi satsar ytterligare 1,5 miljoner i lönebildning för 2022 för att prioritera våra förskolelärare och barnskötare.

Vårt viktiga arbete gällande folkhälsa kommer att fortsätta utvecklas med ett tillskott om 0,4 miljoner, vår hälsa är viktig.

Vi beslutar om en buffert för om 5 miljoner för en kommande kompletteringsbudget om förutsättningarna skulle ändra sig då landet nu öppnar upp efter en långdragen pandemi.

Det kommer också att läggas 0,5 miljoner för att kommunfullmäktige ska kunna webbsändas så att fler invånare kan följa det demokratiska arbetet.

-Vi vill lägga en trovärdig valbudget med respekt för våra skattemedel men samtidigt stark nog att kunna slå i de spikar vi satt på plats under tiden som styrande, säger kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD)

– Det gäller att precis som vår vision säger, ska vi våga visa mod och gripa de möjligheter som uppkommer genom särskilda omständigheter, eller ur en ansträngande tid, säger kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd (M)

– De chanser och möjligheter som ges kommer ”Framgång för Svalöv” att ta i syfte att ge Svalöv en mer långsiktigt hållbar ekonomi, säger kommunalrådet Aase Jönsson (KD)