Svar i HD till oppositionen angående socialnämndens budget

Socialnämnden fick nyligen presenterat för sig att nämnden går ungefär 20 miljoner minus i sin helårsprognos. Det betyder alltså att om inget görs före årets slut är det där vi landar. Vi i styret ställer oss två frågor: Hur hamnade vi här? Vad gör vi åt det? I budgetprocessen garanterade dåvarande sektorschef att budgeten på strax över 281 miljoner var väl underbyggd och hållbar.
Som politiker ska man vara kritisk och ställa frågor, vilket alla ledamöter i socialnämnden uppmuntrats att göra, men vi måste ändå kunna lita på att tjänstemän inte ljuger oss rakt upp i ansiktet.
Centerpartiet la en lägre budget än styret och Socialdemokraterna två miljoner mer! Så att i detta läge göra politik av likvärdiga siffror istället för att lösa problemen ihop är inte konstruktivt.
På nästkommande socialnämnd hoppas vi att oppositionen ställer sig bakom en extern ekonomisk genomlysning som förhoppningsvis kommer ge oss svaren på våra frågor.
Det styret gör är att vara totalt transparenta i arbetet för att hålla en verksamhet som håller hög kvalitet för dem vi är till för och samtidigt vara en god arbetsgivare. Oppositionen hade inte lösningen på problemen i sin budget, de har heller ingen lösning på problemet idag.
Aase Jönsson (KD) Ordförande i Socialnämnden
Anna Berg von Linde (M) 1:e vice ordförande Socialnämnden
Teddy Nilsson (SD) Kommunstyrelsens ordförande