Tobias Entin (KD) från Billeberga gör skillnad för kollektivtrafiken i Skåne

Skåne är en fantastisk region och nu gör vi den ännu bättre genom att förbättra kollektivtrafiken för invånarna på landsbygden.
Kristdemokraterna gick till val på förbättringar i kollektivtrafiknätet, för att möjliggöra smidiga resor med kollektivtrafiken oavsett var i Skåne man bor.
Som en del av vårt vallöfte har vi arbetat hårt för att införa ett pilotprojekt med anropstrafik som ska fungera i områden där det idag inte är genomförbart med en fast buss eller tåglinje.
Den styrande treklövern där bland annat Kristdemokraternas Tobias Entin är förtroendevald, uppskattar att Skånetrafiken idag presenterade sina två pilotkommuner, Svalöv och Sjöbo. Tänkt startdatum för pilotprojektet blir kring halvårsskiftet 2024.
Upplägget för pilotprojektet blir sådant att resenärerna med hjälp av en app har möjlighet att boka sin resa och bli upphämtade/avlämnade på virtuella hållplatser närmare deras hem och sedan köras till närmaste station i nuvarande linjenät.
”Om pilotprojektet får det utfall vi tror och hoppas ser vi en stor möjlighet att på ett ekonomiskt hållbart sätt kunna bygga ut vår kollektivtrafik. Då skapar vi en bättre livskvalitet för skåningar i allmänhet och de på landsbygden i synnerhet. Projektet är klassisk Kristdemokratisk politik där varje individ sätts före systemet och ges goda förutsättningar, oavsett var i länet man bor”, avslutar Kristdemokraternas Tobias Entin.