• Dags för verkstad gällande ”Nära vård”.

  Det har under lång tid diskuteras vikten av Nära vård. Men det måste också klargöras vad man menar med begreppet samt att det nya arbetssättet ska implementeras i verksamheterna.

  – Att arbetet med nära vård är viktigt för individen torde många vara överens om. Men det är också viktigt att vi kommer framåt i arbetet och att rätt professioner deltar i arbetet, säger Betty-Ann Nilsson.

  – Det måste vara en självklarhet att involvera både primärvården och även kommunerna ...

 • Sällsynta diagnoser!

  Det finns familjer som lider i det tysta. Barn som har olika diagnoser och sällsynta där varken läkarna som remitterar eller övrig sjukvård har en klar bild vilken vård patienten behöver.

  – Det är dags att ta ett samlat grepp om denna fråga. Men då måste också alla veta vad som gäller och vilka resurser som finns. Allt ifrån individen till läkare i primärvården, säger Anna-Karin Lundberg

  – Enligt Socialstyrelsen ska enheter finnas på varje universitetssjukhus. NUS ha...