Artikel i Skånska Dagbladet om kartläggning och utredning av psykisk ohälsa