Gå med i KD nu

Passa på att bli medlem i Kristdemokraterna nu genom att läsa bifogade länk och där anmäla Dig som medlem. Bor du i Svalövs kommun så får du dessutom möjlighet att vara med och rösta i vårt provval om vilka som ska stå högt upp på vår kommunvalsedel. Allt detta till ett fantastiskt lågt pris på bara 120 kr. Gå till https://kristdemokraterna.se/blimedlem/ och fyll i ditt namn

KD i Svalöv på besök hos kommunpolisen

Svalövs KD-styrelse har besökt poliskontoret i Svalöv. Vi samtalade med vår kommunpolis Björn Johnsson. Vi talade om den nya polisorganisationen och dess nya områdesuppdelning. Vi var överens om att det skulle behövas ca 10 000 fler poliser i vårt land. Och så fick vi se brottsstatistik från vår kommun som ingår i lokalpolisområdet Klippan. Kommunpolis Björn Johnsson berättade också om den trygghetsenkät som görs varje år vilket förklaras tydligare i nedanstående artikel som publicerades i Skånska Dagbladet ett par veckor efter vårt besök.

 

Efterlängtad familjecentral öppnar i Svalöv

Följande insändare om Familjecentralen var införd i Papperstidningen Svalövsbygden i dag:

”Den familjecentral som den 18 september kommer att öppnas på fd Månsaboskolan i Svalöv är efterlängtad och kommer att fylla ett stort behov. Genom familjecentralen sätts blivande mödrars, mödrars och barns hälsa i fokus. Familjecentralen är ett samarbete mellan Region Skåne och kommunen. Den ska omfatta barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, samt rådgivning och stöd från socialtjänsten. Förhoppningsvis blir det också en ungdomsmottagning. Det blir gratis att besöka verksamheten. För närvarande finns ingen barnmorskemottagning i Svalövs kommun, så de som har ärende dit måste resa till Kävlinge eller Landskrona, vilket kan vara nog så omständigt för de mödrar som redan har minderårigt barn att ta med sig.
I Skåne finns i dag 29 familjecentraler i 17 kommuner, så Svalöv har kommit ganska sent med på tåget. Familjecentraler är en hjärtefråga för Kristdemokraterna och i Region Skåne satte vi för ett antal år sedan som första parti upp målet om minst en familjecentral i varje kommun.
Förra mandatperioden, 2010-2014, när kristdemokraterna var med och styrde i Region Skåne mer än fördubblades antalet kommuner med familjecentral från 7 till 16. Innevarande mandatperiod med rödgrönt styre i Region Skåne har det hittills bara tillkommit en familjecentral i Vellinge kommun.”

Kristdemokraterna i Svalövs kommun
Åke Jonsson, ordf.
Karl-Erik Karlsson, sekr.

Vår partiavdelningsorförande var på Kristdemokraternas kommundagar i Karlstad

Den 7-8 april samlades 800 aktiva kristdemokratiska kommun-, landstings- och regionpolitiker i Karlstad till Kristdemokraternas kommundagar. Vår partiavdelningsordförande Åke Jonsson var också där och var med på seminarier om trygghet, internationellt arbete och pensioner. Kommundagarna inleddes med tal av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. I slutet av det talet presenterades vår nya grafiska profil som syns på bilden ovan.

https://www.facebook.com/Kristdemokraterna/videos/10154436718398365/?hc_ref=SEARCH

Brinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

Ebba Busch Thor
Partiledare (KD)

Bättre för barn och familjer

Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

Vi vill:
• Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
• Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
• Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Vi säger nej till kvotering.