Nu är äntligen skyltarna på plats

Äntligen kunde Delbert skåda skyltarna på plats vid Onsjöskolan.

Äntligen kunde Delbert skåda skyltarna på plats vid Onsjöskolan.

Äntligen är skyltarna som varnar för barn på plats vid Onsjöskolan och skolbarnen där får en tryggare trafikmiljö. Detta tack vare ett enträget arbete av vår lokalpolitiker Delbert Jonsson.
Men vi tänker inte stoppa här utan vi kommer att fortsätta att kämpa för en bättre trafikmiljö för barnen i kommunen.

EU-valet

Tack alla som valde att stötta oss i EU-valet, nu satsar vi vidare inför valet i september. Glädjande ökade vi i antalet röster med 39% jämfört med valet 2009.
Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om det är något du undrar eller vill framföra även nu i mellanvals perioden.

20140526-175726-64646113.jpg
En bild från ett av de trevliga tillfällen då vi fick träffa er väljare.

Busslinje 243

Patrik Wilhelmsson har lämnat in en interpellation till Kommunalrådet Birgitta Jönsson med anledning av att Skånetrafiken från och med den 15 december tar bort 8 turer på linje 243 mellan Röstånga och Svalöv.
Det är tråkigt att det finns personer i kommunen som kan få svårt att ta sig till sitt arbete eller sin utbildning. Får hoppas att man kan hitta någon lösning på problemet.

Interpellationen i sin helhet finner du här: Interpellation angående busslinje 243

Kristdemokrat leder arbetsgrupp

Jag tycker att det är hedrande att som Kristdemokrat och till höra oppositionen och vara med i Välfärdsberedningen på insynsplats men ändå få förtroendet att leda arbetsgruppen som ska ta fram en arbetsplan hur arbetet med medborgardialoger kring överenskommelse med den ideburna sektorn ska gå till.
Nu gäller det att få till en bra arbetsplan och att den leder till bra dialoger som kan ligga till grund i en överenskommelse med den ideburna sektorn.

Patrik Wilhelmsson

Elevdatorer verklighet på Linåkerskolan tack vare Kd

Tack vare en motion från Patrik Wilhelmsson så blev elevdatorer en verklighet på Linåkersskolan.
På kommunfullmäktige den 25 mars fick Patrik ett efterlängtat bifall på sin motion om elevdatorer på Linåkersskolan efter nästan 2 års väntan.

Tanken med motionen var Patrik ville ökad jämlikhet, demokrati och kunskap bland eleverna med hjälp av elevdatorerna.

Vi kan bara säga grattis till eleverna!

Kd-riksdagsledamot träffade skolpersonal i Svalöv

Kristdemokraternas riksdagsledamot Annika Eclund, Tibro besökte nyligen Linåkerskolan i Svalöv. Där fick hon träffa både bitr. rektor Heléne Rosengren och några elever. Med vid studiebesöket var även de lokala kd-politikerna Aase Jönsson och Patrik Wilhelmsson. Besöket gav en bra inblick i hur Linåkerskolan numera är en mycket väl fungerande och trevlig skola, där eleverna trivs och studieresultaten är på väg uppåt. Både lärare och elever tyckte det var bra att man nu får betyg redan i klass 6. Rektorers dubbla lojaliteter dels mot skollagens krav och dels mot att hålla kommunens budget innebär däremot en svår balansgång.

Riksdagsledamot Annika Eclund, samt Aase Jönsson och Patrik Wilhelmsson i dialog med Lärarförbundets ordf. Susanne Svensson och vice ordf. Anna-Lena Lindekvist

Riksdagsledamot Annika Eclund, samt Aase Jönsson och Patrik Wilhelmsson i dialog med Lärarförbundets ordf. Susanne Svensson och vice ordf. Anna-Lena Lindekvist

På kvällen hade Annika Eclund och kd-gruppen också en givande dialog med representanter för Lärarförbundet i Svalöv. Då utbyttes erfarenheter både om lärarnas kompetensutveckling, arbetsförhållanden och löner liksom betyg och bristande stöd till elever med särskilda behov. Reformer i skolan måste alltid grunda sig på och vara förankrade i verksamheten. Annika Eclund, som är ersättare i riksdagens utbildningsutskott och ordförande i kristdemokraternas skolgrupp, var mycket nöjd med besöket och dialogen.