• Betald specialistutbildning för sjuksköterskor är ett måste för vården

    En stor utmaning för svensk sjukvård är att upprätthålla kompetensen bland vårdpersonalen. Inom flera områden råder brist på behörig personal, i synnerhet sjuksköterskor med relevant specialistutbildning. Dessutom kommer många erfarna sjuksköterskor att gå i pension under kommande år. Därför är det viktigt att utbildningen håller hög kvalitet och att yrket är attraktivt. Det måste hela tiden komma in nya kompetenta sjuksköterskor i verksamheten, som får växa in i yrket i samspel med rutinerad...