• Dags att återinföra ASTA-mottagningen i sin tidigare form

  Rätten till ett liv utan våld och förtryck borde vara en självklarhet, men för många kvinnor ser verkligheten annorlunda ut. Det behövs mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personalen inom regionen. Samarbetet mellan myndigheter och sjukvården måste fördjupas för att kunna möta de utsatta. Den tidigare ASTA-mottagningen vid Norrlands universitetssjukhus var ledande inom arbetet med kvinnor utsatta för våld och sexuella övergrepp i nära relationer. I maj 2020 ...

 • KD Lycksele välkomnar Kristdemokraternas nationella förslag om statlig medfinansiering

  Svensk vård behöver mer nationell styrning, vi behöver gå från 21 ansvariga regioner till ETT statligt ansvar. Jämlikheten och jämställdheten i vården behöver stärkas. Kristdemokraterna har länge velat satsa på att förbättra förlossningsvården. Och nu behövs fler och närmare förlossningsenheter i Sverige. I sex av Sveriges regioner finns det kvinnor som har mer än 20 mil till närmsta förlossning: Norrbotten, Värmland, Dalarna, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Utan BB i Lycksele kan...
 • Pressträff: ”Ingen ska tvingas åka så långt för en trygg förlossning”

  Betty-Ann Nilsson höll idag en pressträff vid Skellefteå lasarett tillsammans med Liza-Maria Norlin, vår toppkandidat i Västernorrland. Ämnet på agendan var förlossningsvården, med fokus på norra Sverige. I sex av Sveriges regioner finns det kvinnor som har mer än 20 mil till närmsta förlossning: Norrbotten, Värmland, Dalarna, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Ingen ska tvingas åka så långt för en trygg förlossning. Kristdemokraterna vill: * Möjligheten att med statlig medfinansieri...
 • ”Hälsan sommarstänger inte”

  Ännu en hälsocentral tvingas till sommarstängning… Vilhelmina sjukstuga stänger sin akutvårdsavdelning under tio veckor i sommar. Det innebär att det inte kommer finnas någon personal för en första bedömning nattetid under den här perioden. Anledningen till beslutet är personalbrist. Majoriteten hävdar att man ändå har det antal vårdplatser som krävs för att bedriva en patientsäker vård i sommar. Detta trots att Vilhelmina är långt ifrån den första som tvingas stänga. Lycksele lasarett tving...
 • Var fjärde tandläkare saknas…

  För ett tag sedan skrev vår gruppledare Hans-Inge Smetana tillsammans Allians för Västerbotten om krisen inom tandvården. I Folkbladet kan vi läsa om hur mer än var fjärde tandläkartjänst är vakant hos Folktandvården i Västerbotten.

  ”Efter pandemin är med andra ord behovet av tandläkare stort, samtidigt som bristen på tandläkare i länet numera är krisartad. I mars saknades 40 av 153 tandläkare inom Folktandvården i Västerbotten. Det inne...

 • De rödgröna svänger i frågan om fertilitetsverksamhet

  Livio Umeå har bedrivit sin verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus i samarbete med de fyra norrlandsregionerna sedan 2002. Samarbetet sker genom ett upphandlat avtal som ger Livio rätt att hyra lokalerna samt på uppdrag utföra offentligt finansierade fertilitetsbehandlingar. De har investerat i, och äger, det mesta av utrustningen i lokalen samt driver verksamheten med egen personal. Deras nuvarande avtal upphör att gälla den 31 december 2022. Majoriteten har tidigare drivit frågan om ...
 • ”Individen före systemet”

  I dagens VK skriver vår gruppledare Hans-Inge Smetana om behovet av att utveckla fler mellanvårdsformer. Dags att sätta individen före systemet för att kunna erbjuda en god och nära vård. Vi måste kunna möta patienterna där de behöver oss. Pandemin har gett oss nya erfarenheter och lärdomar gällande sjukvården och dess verksamheter. Samarbetet mellan kommuner och regionen har växt de senaste två åren men det finns fortfarande utrymme för utveckling.

  Läs mer

 • KD presenterar budget för Region Västerbotten

  Läs hela budgeten här: KD Region Västerbotten – Regionplan och budget

  Kristdemokraterna vill se en västerbottnisk hälso- och sjukvård som är tillgänglig och högkvalitativ i hela länet. Där individen går före systemet och rätten att välja, eller välja bort, vårdgivare är given. Vi är en röst för de som alltför ofta ingen röst har, en röst för familjen, våra barn, unga och äldre. Vi presenterar konkreta förslag hur vårdkrisen ska vändas. Vi lovar inte allt till alla – men vi lovar att pr...

 • Överlåt regionens folkhögskoleverksamhet

  I osäkra tider som dessa söker sig många till utbildningar, för att vässa befintliga kunskaper eller finna helt nya. Folkhögskolorna gör en mycket viktig samhällsinsats. Både för den enskilde, som för länets utveckling i stort.I Västerbotten finns fem rörelsedrivna och två offentligt drivna folkhögskolor. Dessa finansieras av stats- och regionbidrag, samt med så kallad mobilitetsersättning från andra regioner man tar emot elever från. Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar denna...

 • Lyckseles patienter förtjänar nylagad mat

  Den som någon gång behövt spendera tid på sjukhus vet hur betydelsefulla måltiderna är. Dofterna från nylagad, varm mat hjälper till att höja aptiten för den som återhämtar sig efter en operation, eller som behandlas för en svår sjukdom. I dagsläget serveras varm mat på lasarettets avdelningar och den är oerhört uppskattad.

  I februari fastställer Region Västerbotten ett nytt sätt att tillhandahålla maten vid Lycksele lasarett. Ett av alternativen är att råa eller förkokta råvaror ska p...