• Synprövning hos BVC vid 5 ½ års ålder

  Motion Synprövning görs av BVC på alla 4-åringar. Efter det ser det lite olika ut i vårt län. (mer…)

 • Nya fullmäktige sammanträder!

  I dag och i morgon sammanträder den nya fullmäktigeförsamlingen i landstinget. Då kommer tre interpellationer av Kristdemokraterna att behandlas.

  Läs Birgitta Nordvalls interpellation om barnskyddsteam. Läs Birgitta Nordvalls interpellation om journaler på nätet. Läs Betty-Ann Nilssons interpellation om glasögonbidrag.

 • När kommer glasögonbidraget att höjas?

  Interpellation Till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) Barn med synnedsättning/skelning behöver glasögon för att motverka permanent synnedsättning och för att stimulera den normala synutvecklingen. Det är även viktigt för att de ska kunna följa med i skolundervisningen. (mer…)

 • Journaler på nätet – när blir det västerbottningarnas tur?

  Interpellation Till Landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) I september 2012 lämnade Kristdemokraterna in en motion om att landstinget ska verka för att västerbottningarna får tillgång till den egna datajournalen via internet. (mer…)

 • Kommer ett barnskyddsteam att inrättas?

  Interpellation Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S) Barnmisshandel förekommer i alla samhällsgrupper, på landsbygden såväl i storstäderna, i svenskfödda familjer och i familjer som invandrat från annat land. Trots att det är förbjudet i lag har vart sjunde barn någon gång blivit slagen av en vuxen (Rädda Barnen). (mer…)

 • Direktvald regionkommun i Västerbotten

  Norrbotten och Västernorrland har ansökt hos regeringen om att få bilda direktvalda regionkommuner i respektive län. Även Jämtlands läns landsting är på gång att ansöka om att bilda ett eget direktvalt organ med regionalt utvecklingsansvar. Kristdemokraterna tycker Västerbottens läns landsting borde göra detsamma! Vi ska inte ha indirekt valda politiker. Det är varken ekonomiskt eller demokratiskt.

 • Socialdemokraterna vägrar debattera KD-motion

  För precis ett år sedan lämnade kristdemokraterna in en motion till landstingsfullmäktige där jag föreslog att landstinget skulle ansöka om att bli en direktvald regionkommun med ansvar för bland annat sjukvård och regional utveckling. Det skulle bli mer demokratiskt och kostnadseffektivt än som idag ha två organisationer, både landstinget och Region Västerbotten som har ett indirekt valt parlament.

  Varje inlämnad motion ska enligt lagen leda till ett beslut av fullmäktige inom ett år....

 • Folkomröstningen för inlandssjukvården

  Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i april debatterades kristdemokraternas interpellation om jämlik vård också för funktionshindrade. Det blev också en bra debatt runt interpellationen angående sjukhusmaten. Valdag för folkomröstningen om inlandssjukvården fastställdes till den 8 september utan längre diskussion. Majoriteten vill lägga ansvaret för folkomröstningen på Alliansen men det är socialdemokraterna och miljöpartiets försämringspolitik som lett fram till inlandsupproret och folkiniti...
 • Landstingets årsredovisning har debatterats

  ”Landstinget måste ge personalen i primärvården rimliga förutsättningar att genomföra sina uppdrag på ett vettigt sätt. Då är jag säker på att läkarna och distriktssköterskorna åter igen kommer att söka sig till hälsocentralerna.

  Personalen har gjort och gör ett fantastiskt arbete för att ge den bästa tänkbara vård till västerbottningarna. Som patient hoppas jag att man inte upplever den stress som många i personalen känner av. Det är mycket oroande att sjukskrivningarna ökar ige...

 • Betald specialistutbildning för sjuksköterskor är ett måste för vården

  En stor utmaning för svensk sjukvård är att upprätthålla kompetensen bland vårdpersonalen. Inom flera områden råder brist på behörig personal, i synnerhet sjuksköterskor med relevant specialistutbildning. Dessutom kommer många erfarna sjuksköterskor att gå i pension under kommande år. Därför är det viktigt att utbildningen håller hög kvalitet och att yrket är attraktivt. Det måste hela tiden komma in nya kompetenta sjuksköterskor i verksamheten, som får växa in i yrket i samspel med rutinerad...