• #2 Södra regionlistan: Maria Eriksson

  Mitt namn är Maria Eriksson, gift och har tre vuxna barn och barnbarn. Jag bor i en by söder om Umeå som heter Åheden. Att få bo på landsbygden är en förmån. Jag gillar havet och skogen och att få ta del av det rika djurlivet. Tycker om att omges av vänner och familj Barnbarnen har en stor plats i mitt hjärta.

  Förutom arbete inom Kriminalvård och på Försäkringskassan har jag den största delen av min tid arbetat inom Region Västerbotten med tandvård.

  Områden som jag vill lägga fo...

 • Missa inte ”Politikerutfrågning” i Skellefteå!

  Imorgon kväll (23/8) har ni chansen att träffa vår gruppledare Hans-Inge Smetana och diskutera vården i Skellefteå. Det kommer att bli en spännande debatt om bland annat, primärvården, personalen/bemanningen, och självklart mer om ”Skellefteåuppropet” och vad politiken måste göra.   Plats: EFS-lokalen, Skellefteå Tid: 18:00   Bli Kristdemokrat du med!💙 kd.nu/blimedlem
 • Redo att förbättra arbetsvillkoren i välfärden

  Kvinnodominerade yrken som undersköterskor, förskollärare och vårdbiträden hade redan innan pandemin en oerhörd ansträngd arbetsmiljö och höga sjukskrivningstal. Tidningen Arbetet rapporterade tidigare i sommar att under första halvåret i år var det fler som lämnade yrket på grund av nedsatt arbetsförmåga, beroende på fysisk eller psykisk ohälsa, än på grund av arbetsbrist. Detta är en ohållbar situation för landets kvinnor som arbetar i välfärdssektorn. Kristdemokraterna vill: Fler kolle...
 • Vi är redo!!

  En valrörelse förtjänar sin anthem och nu är vår här. ”Vi är redo” med Roland Utbult finns nu på Spotify och youtube. – Refrängen landar med orden ”vi är redo att få nånting gjort” och det fångar andan i KD:s valrörelse på ett bra sätt, säger Roland Utbult. Tillsammans ska vi se till att vi efter valet i september får ett nytt styre med ett starkt kristdemokratiskt inflytande som kan åstadkomma en förändring på riktigt. Nu taggar vi igång! Lyssna här!!

  ...
 • ”Hur har KD tänkt lösa bemanningen i förlossningsvården?”

  Valrörelsen är i full gång och och här har ni KD Västerbottens svar på Folkbladets ledare, ”Hur har Kristdemokraterna tänkt lösa bemanningen i förlossningsvården?”.   Bemanningen inom länets förlossningsvård är och fortsätter att vara en omdebatterad fråga. KD har lösningar på lång sikt för att säkerställa god och säker förlossningsvård i hela Västerbotten. Med vårt förslag blir det en självklarhet att vi ska ha tre förlossningskliniker i länet.   I dag styrs förlossningsvår...
 • Redo att fixa vägarna

  Det finns tre olika typer av vägar; statliga, kommunala och enskilda. Det finmaskiga vägnätet är mycket viktiga för boende och företagande på landsbygden. En undersökning av LRF/Landja Marknadsanalys hösten 2020 visade att 90 procent av Sveriges lantbrukare använder det enskilda vägnätet i sin dagliga verksamhet. Riksförbundet Enskilda Vägar uppger att det finns omkring 28 000 mil enskilda vägar, varav ca 7 700 mil erhåller statsbidrag. Därutöver finns ca 15 000 mil skogsbilvägar. Alla dessa vä...
 • Vi behöver fler platser för betald specialistutbildning

  Det måste finnas tydliga kopplingar mellan ansvar och kompetens och vilken lön man får. Sjuksköterskor ska avlastas arbetsuppgifter som andra personalkategorier kan utföra. Fler specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker behövs. Därför behövs fler platser för betald specialistutbildning, tydlig löneutveckling och relevanta arbetsuppgifter efter slutförd utbildning. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll och ta nya steg i karr...
 • Vi ska värna om det svenska skogsbruket

  Skogen och skogsprodukterna har under decennier varit en av Sveriges viktigaste tillgångar, inte minst när det gäller export. Bara exportvärdet för skogsnäringens produkter motsvarade år 2020 över två gånger mer än regionernas totala kostnader för primärvård. Ungefär hälften av den svenska skogen ägs av ca 330 000 privata skogsägare. Denna mångfald av skogsägare borgar för ett differentierat brukande och en fantastisk biologisk mångfald. Den svenska skogen ser olika ut i olika delar av lande...
 • KD räddar förlossningsvården

  Patienter kommer i kläm i Sveriges röriga vårdsystem. Kristdemokraterna vill styra upp vården och gå från 21 olika regioner till ett, nationellt ansvar. Och vi börjar med det viktigaste vi har, barnen, förlossningsvården. Västerbotten är en till ytan stort län och därför måste förlossningar finnas i länets alla 3 lasarett och dessa måste kunna ha öppet året runt. Kristdemokraterna presenterade i helgen en nationell förlossningsplan som säkerställer just detta.

  Den nationella förlossnin...

 • KD: ”Gemensamt ansvar för beroendevården”

  Idag behandlas missbruksproblematik och psykisk ohälsa var för sig. Det är socialtjänsten för en och regionen för den andra. Socialtjänsten saknar idag rätt kompetens gällande behandling och stöd vid beroendesjukdomar. Istället slussas sjuka emellan de två enheterna och risken för att inte få rätt stöd och behandling i tid ökar. Samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten måste bli bättre. Tonen gällande beroende och missbruk måste ändras från dagens moralfrågor och ”skyll dig själv”, till a...