• Barnkonventionen!

  Under 2018 fattades ett glädjande beslut i Sveriges riksdag. Äntligen lagstiftas så att FN:s barnkonvention kommer bli lag redan 2020.

  – Datumet närmar sig då barnkonventionen blir lag och det är av högsta vikt att även verksamheterna i Region Västerbotten börjar implementera det nya förhållningssättet som barnkonventionen innebär. Ser fram emot höra hur långt man kommit i arbetet, säger Hans-Inge Smetana.

  – För mig som Kristdemokrat är barnperspektivet viktigt. Har ...

 • Dags för verkstad gällande ”Nära vård”.

  Det har under lång tid diskuteras vikten av Nära vård. Men det måste också klargöras vad man menar med begreppet samt att det nya arbetssättet ska implementeras i verksamheterna.

  – Att arbetet med nära vård är viktigt för individen torde många vara överens om. Men det är också viktigt att vi kommer framåt i arbetet och att rätt professioner deltar i arbetet, säger Betty-Ann Nilsson.

  – Det måste vara en självklarhet att involvera både primärvården och även kommunerna ...

 • Sällsynta diagnoser!

  Det finns familjer som lider i det tysta. Barn som har olika diagnoser och sällsynta där varken läkarna som remitterar eller övrig sjukvård har en klar bild vilken vård patienten behöver.

  – Det är dags att ta ett samlat grepp om denna fråga. Men då måste också alla veta vad som gäller och vilka resurser som finns. Allt ifrån individen till läkare i primärvården, säger Anna-Karin Lundberg

  – Enligt Socialstyrelsen ska enheter finnas på varje universitetssjukhus. NUS ha...

 • Kostnadsfria glasögon till barn upp till 9 år

  Motion Synen spelar en dominerande roll vid tidig kommunikation och inlärning. Det är nyckeln till kunskap. Glasögon till barn bör därför ses som en medicinsk behandling så länge som synen utvecklas, vilket den gör fram tills barnet är 8-10 år. (mer…)

 • Synprövning hos BVC vid 5 ½ års ålder

  Motion Synprövning görs av BVC på alla 4-åringar. Efter det ser det lite olika ut i vårt län. (mer…)

 • Nya fullmäktige sammanträder!

  I dag och i morgon sammanträder den nya fullmäktigeförsamlingen i landstinget. Då kommer tre interpellationer av Kristdemokraterna att behandlas.

  Läs Birgitta Nordvalls interpellation om barnskyddsteam. Läs Birgitta Nordvalls interpellation om journaler på nätet. Läs Betty-Ann Nilssons interpellation om glasögonbidrag.

 • När kommer glasögonbidraget att höjas?

  Interpellation Till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) Barn med synnedsättning/skelning behöver glasögon för att motverka permanent synnedsättning och för att stimulera den normala synutvecklingen. Det är även viktigt för att de ska kunna följa med i skolundervisningen. (mer…)

 • Journaler på nätet – när blir det västerbottningarnas tur?

  Interpellation Till Landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) I september 2012 lämnade Kristdemokraterna in en motion om att landstinget ska verka för att västerbottningarna får tillgång till den egna datajournalen via internet. (mer…)

 • Kommer ett barnskyddsteam att inrättas?

  Interpellation Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S) Barnmisshandel förekommer i alla samhällsgrupper, på landsbygden såväl i storstäderna, i svenskfödda familjer och i familjer som invandrat från annat land. Trots att det är förbjudet i lag har vart sjunde barn någon gång blivit slagen av en vuxen (Rädda Barnen). (mer…)

 • Direktvald regionkommun i Västerbotten

  Norrbotten och Västernorrland har ansökt hos regeringen om att få bilda direktvalda regionkommuner i respektive län. Även Jämtlands läns landsting är på gång att ansöka om att bilda ett eget direktvalt organ med regionalt utvecklingsansvar. Kristdemokraterna tycker Västerbottens läns landsting borde göra detsamma! Vi ska inte ha indirekt valda politiker. Det är varken ekonomiskt eller demokratiskt.