Förbättrat stöd till fint föreningsliv

Fredrik Håkansson är engagerad i föreningslivet och har i sitt nya politiska engagemang tagit flera initiativ.   ”Vi har ett fantastiskt föreningsliv i vår kommun och som vice ordförande i kultur och fritidsnämnden arbetar jag för att vår service mot föreningarna ska vara så bra som möjligt.”  Fredrik har initierat en förbättring av bidragshantering till föreningar.  Samråd med samhällsföreningarna för idéer till trevligare badplatser. Yrkande tillsammans med Johanna Ek om bidrag ur Kultur- och fritidsnämndens budget till Rörviks Frikyrkas utbyggnad av lokaler för barn- och ungdomsverksamhet, ett arbete som betyder mycket för samhället.

 


Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer

Inspirerande utbildningsdag


Läs mer