Förbättrat stöd till fint föreningsliv

Fredrik Håkansson är engagerad i föreningslivet och har i sitt nya politiska engagemang tagit flera initiativ.   ”Vi har ett fantastiskt föreningsliv i vår kommun och som vice ordförande i kultur och fritidsnämnden arbetar jag för att vår service mot föreningarna ska vara så bra som möjligt.”  Fredrik har initierat en förbättring av bidragshantering till föreningar.  Samråd med samhällsföreningarna för idéer till trevligare badplatser. Yrkande tillsammans med Johanna Ek om bidrag ur Kultur- och fritidsnämndens budget till Rörviks Frikyrkas utbyggnad av lokaler för barn- och ungdomsverksamhet, ett arbete som betyder mycket för samhället.

 


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer