Fullmäktige ordnade café i Rörvik

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har haft en tradition att bjuda in medborgarna till att emellanåt ställa frågor under en punkt som kallats ”Allmänhetens frågestund”. Oftast har det tyvärr varit få som hörsammat denna inbjudan. Den här mandatperioden finns ny ledning av fullmäktige med dess ordförande Per Danielsson i spetsen och de prövar nu ett nytt grepp med att ordna medborgarcaféer. Onsdag den 20 november var detta förlagt till Rörviks bygdegård och det blev många frågor och intressanta samtal. På plats fanns tjänstemän och politiker från flera partier. Kristdemokraterna representerades av Per Danielsson, Stefan Gustafsson, Fredrik Håkansson och Anders Griph. På fotot är det Per som hälsar välkommen. Läs mer på: http://savsjo.blogspot.se/2017/09/bra-samtal-om-viktiga-fragor-pa.html


Inspirationsresa till Östergyllen

Kristdemokraternas uppstart av valåret gjordes under lördagen 9 september med en trevlig och inspirerande resa till fagra Östergyllen. Först besöktes Annicki och Magnus Oscarsson som berättade om Ödeshög och de framgångar som kristdemokraterna har gjort i kommunen. Annicki är kommunstyrelsens ordförande i Ödeshögs kommun och Magnus är riksdagsledamot med jordbruks- och landsbygdsfrågor som fokus. Besök gjordes också på Vadstena klostermuseum med mera. Resan hade planerats och ordnats på ett alldeles utmärkt sätt av de båda reseledarna Daniel Karlsson och Sven-Åke Gårdstam. Den fina Hjälmåkrabussen rattades helt perfekt av den duktiga chauffören Weine Arwidsson. Foton från resan finns att se på vår Facebooksida ”Kristdemokraterna i Sävsjö kommun”


Angelägen insändare av Fredrik

Fredrik Håkansson har i lokaltidningen, Smålands dagblad, fått en insändare publicerad om hur viktigt det är att att vi med gemensamma krafter står upp för det goda och motverka det onda. Han pekar på att vi måste stå fasta i våra grundläggande kristna värderingar och inse nyckeln i att praktisera den gyllene regeln!
Fredrik är lokalavdelningens ordförande och en av kristdemokraternas representanter i Kultur- och fritidsnämnden.
På länken ”Läs mer” här nedan kan du läsa insändaren i sin helhet.
Läs mer