Anna-Karin fick gehör för att bygga till Vallsjöskolan

– Det är helt nödvändigt och riktigt att bygga till Vallsjöskolan i Sävsjö med lokaler för fritidshem och förskoleklass! Det menade Anna-Karin Yngvesson (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden vid fullmäktiges juni sammanträde. Bra skollokaler är viktigt och det måste också finnas tillräckliga resurser för olika former av barnomsorg för att inte bromsa kommunens utveckling. Fullmäktige beslutade i enlighet med detta om utökad upphandling. Förhoppning är att kunna sätta spaden i jorden för påbörjad byggnation under början av hösten.