Ing-Marie varm i kläderna

Äldrefrågorna ska lyftas som en fråga för kommunledningen och det kommunala pensionärsrådet ledas av representant från kommunstyrelsen. Detta är ett önskemål från pensionärsorganisationerna som med den nya mandatperioden blivit verkligt. Ordförande är Ing-Marie Arwidsson som med van hand leder rådets möten. Allra mest samtal är just nu om framtidens äldreomsorg och frågor som hör i hop med det moderna äldrelivet.


Nätverkande viktigt för Kso

Operativ ledare för det dagliga arbetet i en kommun är ett synnerligen mångfacetterat och speciellt uppdrag. För att stödja varandra och utbyta erfarenheter finns därför ett nätverk för alla som är kristdemokrater i Sverige som har ett uppdrag som kommunstyrelsens ordförande. Vårens möte har varit i Laxå där Bo Rudolfsson är ny i uppdraget. denna gång gav Dan Ericsson, som jobbar på uppdrag av kommuninvest, en aktuell analys av läget för arbetet i respektive kommun. Nästa träff kommer hållas i Sävsjö 14 augusti


Somaliland i Sävsjöfokus

Sävsjöföretagaren Mikael Torstensson är en eldsjäl som går i bräschen för att främja utveckling, mänskliga rättigheter och demokrati i Somaliland.  Detta en region som tillhör Somalia men som fungerar som självständigt land men saknar internationellt erkännande. För att stödja landet har under några år ordnats en temadag i Sävsjö. I år kom flera hundra somaliländare med en rad ministrar i spetsen.

Läs mer


Solig och populär vårmarknad

Många kom idag till Vrigstad för att besöka dess populära vårmarknad som har anor ända tillbaka till 1500-talet. Kristdemokraterna var som brukligt också på plats för att på denna viktiga mötesplats prata politik och lyssna på synpunkter och förslag. Popcorn, sommartidningar, broschyrer, ballonger,  allt hade en strykande åtgång.   Vi konstaterar att Vrigstad marknad är ett väl fungerande arrangemang som ordnas på mycket bra sätt! Tack Vrigstad IF!


Giftfritt för barn viktigt för Ing-Marie

En motion om giftfri förskola har engagerat Ing-Marie Arwidsson som i både kommunstyrelse och fullmäktige talat sig varm för att detta ska prioriteras. Idag finns det mycket gifter i mat, leksaker med mera. I kommande upphandlingspolicy måste därför reglerna för detta skärpas och det behövs också en konkret handlingsplan som ger våra barn möjlighet att visats i giftfria miljöer enligt Ing-Marie.  Det är en viktig del i att fylla ambitionen om att vara barnvänlig som kommun men också för oss kristdemokrater att verka för att barn- och ungas uppväxtvillkor ska vara bra.


Kritik mot järnvägsprioritering

Kristdemokraterna i Sävsjö kommun är kritiska till att järnvägssatsningar i länet prioriteras fel. Bakgrunden är att region Jönköpings län med Rune Backlund i spetsen driver på hårt för att alla regionala satsningar ska ske i relationen Värnamo-Jönköping. Det handlar om åtgärder på denna befintliga järnvägssträcka som ska ge möjlighet till snabbare lokaltåg men också att man satsar hårt på att få till en höghastighetsbana i samma stråk som ska ge regionaltåg med kvartstrafik på ytterligare nybyggda spår . Detta innebär 2 olika spårsystem för tåg som förläggs intill varandra och alldeles i anslutning till den redan viktiga trafikleden E4:an. Läs mer


Nu är konstgräsplan på gång

Nu är den äntligen den efterlängtade konstgräsplanen för fotboll på gång! Det var vid kommunstyrelsens sammanträde 5 maj som det beslutades att investeringen ska påbörjas inom några veckor. Förutsättningen är att fullmäktige skjuter till en extra miljon för att planen ska innehålla ett miljövänligt gummimaterial. Total kostnad blir 7 miljoner. Fredrik Håkansson som i valrörelsen i valrörelsen drev frågan om konstgräsplan var med på kommunstyrelsens möte och han är nu mycket tillfreds med att vallöftet förverkligas.