Solenergi, integration, föreningar

För en lokalpolitiker är det viktigt att finnas till hands och föra en dialog med invånarna i den kommun man är verksam i. För mig mynnade ett samtal i sociala medier ut i att vi i Kultur och fritidsnämnden på senaste nämndsmötet beslutade om att undersöka möjligheterna med solenergi på våra fastigheter. Det känns spännande om vi kan utnyttja de stora takytor som vi har på sporthallar, badhus, hockeyhall mm för detta ändamål. Dessutom är det möjligt att från Länsstyrelsen få ett relativt stort bidrag till en sådan investering.

Läs mer


Brysselresa erbjöds på marknad

Hör till att besökare erbjuds något speciellt när det är Vrigstad marknad. Vi som kristdemokrater var förstås som vanligt på plats och erbjöd de som ville bli nya medlemmar att vara med i en utlottningen av en gratisresa till Bryssel. Trevligt att få vara på marknaden för att prata politik, lyssna på synpunkter och förslag. Barnen gillade popcorn och ballonger, de vuxna fick med tänkvärda tankar i sommartidningar och broschyrer. Vi konstaterar än en gång att Vrigstad marknad är en bra mötesplats och ett väl fungerande arrangemang som ordnas på mycket bra sätt! Tack Vrigstad IF! Hör av dig till fredrik@powerpictures om du är intresserad av att hänga på vår Brysselresa!