Sävsjöpositiv partidistriktsstämma

Vid Partidistriktsstämman i Mullsjö informerade Gunnel Lundgren om en valanalys för Jönköpings län. Gunnel lyfte fram bland annat det goda valresultatet i Sävsjö kommun.  Även ordföranden i länet, Per Högberg, lyfte Sävsjö som gott exempel. Vid stämmans förhandlingar valdes Fredrik Karlsson och Gunnel Lundgren in i partidistriktsstyrelsen. Som revisor valdes Roland Katmark och som ledamot i valberedningen Anna-Karin Yngvesson. Till rikstingsombud utsågs Therese Petersson och Benjamin Petersson med Stefan Gustafsson som ersättare. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson medverkade med aktuell information från regeringens arbete och det genomslag som getts åt kristdemokratiska förslag.