Beslut för en mer likvärdig skola och utbildning

Fredrik Håkansson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, har börjat mandatperioden med att besöka verksamhetens olika delar. I samtal med rektorer och personal har olika behov och önskemål framkommit som sedan lyfts i nämnden. På det senaste sammanträdet beslutade nämnden utifrån två sådana önskemål att sänka avgifterna i musikskolan och öka budgeten för resekostnader till skolorna i Rörvik, Stockaryd och Vrigstad. Detta är prioriteringar som görs för att skolan och utbildningen ska bli mer likvärdig oavsett vilken skola eleven går på eller hur familjens ekonomi ser ut.
Läs mer om besluten i  PRESSMEDDELANDET