Sommarvitsippa

En sommarupplaga av nyhetsbladet ”Vitsippan” har skickats ut. I detta nummer är det med en intressant bilaga där Johanna Danielsson intervjuar den nya kommunalrådskandidaten Therese Petersson. I nyhetsbladet kan du läsa mer om besöket av Magnus och Annicki Oscarsson och om aktiviteter för hösten.
Du kan läsa hela vitsippan och sommarintervjun som PDF_filer på följande länkar:
kd nyhetsblad nr27
Sommarintervjun 2021