Höststämma på Träcentrum

Ombud från partiavdelningarna i länet har varit samlade för Höstkonvent på Träcentrum i Nässjö. Efter gott fika erbjöds olika samlingar där man kunde lära sig mer om kristdemokratins grunder, att vara ordförande och få information från länets riksdagsledamöter Andreas Carlson och Acko Ankarberg. Dagen fortsatte sedan med höststämma där beslut om bla. verksamhetsplan och budget för kommande år beslutades. Nya ledamöter i valberedningen utsågs också där Stefan Gustafsson fick en av platserna. Från Sävsjö deltog denna dag AnnCatrin Ek, Samuel Nikolausson och Fredrik Håkansson.


Ordförande i KF, KS och valberedning klara

När den nya mandatperioden startade upp med sitt första fullmäktigesammanträde valdes Per Danielsson till uppdraget som fortsatt ordförande. I egenskap av ålderspresident var det Stefan Gustafsson som var ordförande vid valet. Stefan överlämnade klubban till den nya ordföranden med orden ”Det känns tryggt och bra att vi nu har utsett dig Per till fullmäktiges ordförande! Du skapar lugn,säkerhet och hanterar uppgiften som ordförande på ett fint sätt! Tillsammans med dina presidiekamrater har du en viktig uppgift att värna och upprätthålla vår demokrati. Verka för en god atmosfär och ett gott debattklimat. Lycka till i ert viktiga arbete!” Under kvällen valdes också Erika Mallander Karlsson till ordförande i valberedningen och Stefan Gustafsson som kommunalråd