Kommunalråd med på GOKVÄLL

”Go´kväll Vrigstad” är en serie med cafékvällar där lokala profiler bjuds in till Missionskyrkan och intervjuas församlingens café Skeppet. Ett fräscht koncept som bygger broar mellan kyrka och samhälle. Lördag 27 februari intervjuades vårt kommunalråd Stefan Gustafsson av församlingens pastor Lasse Andersson. Det blev ett samtal om arbetet som kommunalråd, vad som är positivt och negativt men också om vad som är viktigt att jobba med för att få utveckling. Under samtalet lyftes fram vikten av mjuka värden som goda relationer, gott bemötande och god atmosfär för ett samhälle, men också vikten av att satsa på hårda frågor som infrastruktur och kommunikationer för att skapa utveckling.


Ny modell för skapande bland unga

Fredrik Håkansson har föreslagit en modell för hur kultur- och fritidsförvaltningen kan arbeta med skapande verksamhet för barn och unga i samarbete med kulturföreningar, studieförbund och kyrkor med flera. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att gå vidare med förslaget. Fredriks förhoppning är även att det kan hjälpa till att fånga upp en del av de tjejer som lämnar föreningslivet i högstadieåldern. På nämnden beslutades att stötta Smålands Kulturfestival och Svänggängets danstävling. Föreningar, kyrkor och studieförbund har nu också möjlighet att söka ett speciell bidrag riktat mot integration.


Therese och Lena välkomnar Urban

Nu är det offentligt att Urban Blücher blir ny VD för bostadsbolaget Sävebo och Industrifastighetsbolaget ABSI. Lena Persson ordförande i ABSI och Therese Petersson ordförande i Sävebo är nöjda med rekryteringen. Enligt Therese var både personal och politiker helt överens om att det är Urban man ville ha. Han stämde väl med den kravprofil som fanns inför rekryteringen. Vi är övertygade om att han är den som vi behöver för de framtida utmaningar som bolaget står inför.” Urban kommer i april börja jobba halvtid och sedan från maj heltid. Urban Blücher har jobbat med fastighetsfrågor under hela sitt yrkesliv men från början  är utbildad jurist. Han är gift, kommer bo i Lammhult och är mycket aktiv i sportare med Trihatlon som favoritgren.


Upptäck hälsans hemligheter

”Upptäck hälsans hemligheter – ett alternativ till sjukvård”  är rubriken på en debattartikel av Bengt Mattsson, tidigare landstingspolitiker för kristdemokraterna. Han pekar i artikeln på vikten av att leva en hälsosam livsstil och att vårda det friska. Detta särkskilt viktigt att lyfta fram just nu när det föreslås kraftiga neddragningar på sjukhusen av ekonomiska skäl. Den politiska ledningen utgår enligt Mattsson från att det är rätt budgeterat, men att det är fel på verksamheten. Att det är en åldrande befolkning och en osund livsstil bland både yngre och äldre, som kan vara orsaken, är det knappast aldrig någon som vill debattera.
Läs hela debattartikeln genom att klicka på läs mer:
Läs mer


Poliser minglade för löften

Polisen var på plats i kulturhuset på tisdags kvällen för att mingla med invånare och få information om vad som skapar otrygghet och vad man önskar att polisen ska satsa resurser på.  Bakgrunden är att Stefan Gustafsson och polischef Christian Winkler i november tecknade en överenskommelse om samverkan mellan polisen och Sävsjö kommun. Avsikten är att stärka samverkan för att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Alla samtal och inlämnade förslag kommer ge underlag för en konkret handlingsplan och medborgarlöften. Målet är att alla, alltid ska uppleva det tryggt och säkert i Sävsjö kommun. En mycket positiv satsning som välkomnas av oss kristdemokrater som haft polisfrågan på agendan i många år.


Positivt årsmöte med Camilla

Den nya distriktsordföranden Camilla Rinaldo Miller talade entusiasmerat om värderingar när hon besökte kristdemokraternas årsmöte som denna gång hade rekordmånga deltagare. För första gången var mötet förlagt till nya  mötesplatsen Brygghörnan. Lena Andersson Funktionschef inom vård och omsorg talade om Brygghörnan och de möjligheter denna mötesplats erbjuder. Det bjöds på god smörgåstårta och var sedvanliga förhandlingar där bestämdes att styrelsen ska bestå av Anders Grip, Ing-Marie Arwidsson, Fredrik Håkansson, Stefan Gustafsson, Anna Karin Yngvesson, Jan Johansson och Erika Mallander Karlsson. Som ersättare i styrelsen valdes Mikael Erlandsson, Daniel Karlsson, Per Danielsson och Therese Petersson.