Hyresgästförening gratulerade till valresultat

För att gratulera till det fina valresultatet för kristdemokraterna i Sävsjö kommun så var idag Hyresgästföreningens Susanne Lundström och Ewa Falk på besök. De överlämnade en bok om ”Hemlagat för alla” och berättade om sin viktiga verksamhet för att stötta hyresgäster. Therese Petersson, ordförande i Sävebo, berättade om att det är brist på lägenheter och lång kö för att få kontrakt. Detta möts av en stor satsning på upprustning och nybyggnation som bostadsbolaget genomför i kommunen. Det pågår också arbete för att ge ännu mer trivsel och bra utbud och variation av boende.


Ett steg närmare efterlängtad GC-väg

En gång- och cykelväg utmed väg 744 vid sjön Allgunnen i Rörvik är ett ständigt samtalsämne när kommun, Trafikverk och Rörviksbor möts. Ett informationsmöte om en så kallad ”Åtgärdsvalstudie” visar att Trafikverket inte anser detta är en mycket lågt prioriterad åtgärd. För att komma vidare lyfts nu möjligheten att kommun och samhällsförening själva ordnar en annan lösning med träbro nere vid vattenytan istället. På bilden samtalar Fullmäktiges ordförande Per Danielsson om detta med Patrik Axelsson företagare från samhället. Förslaget ska nu utredas för att kunna komma till beslut under våren.


Budget med skola och omsorg i fokus

600 miljoner gick under klubban när nya mandatperiodens politiker var samlade till första budgetfullmäktige. Mer medel till skola, förskola och omsorg var högst på agendan och prioriterat. Bland nya politiker var det Fredrik Håkansson som först äntrade talarstolen och han talade sig varm för investeringar inom fritidssektorn, framförallt konstgräsplan och allvädersbanor. Fredrik gjorde också ett medskick till Kultur- och fritidsnämnden om att än en gång överväga att tidigarelägga byggnation av omklädningsrum i Sävsjö.


Respekt för Barnkonventionen?

Bengt Mattsson Kristdemokrat från Vrigstad har fått en debattartikel om barnkonventionen publicerad i Smålands dagblad. Artikeln kan Du läsa i sin helhet också här nedan:
För 25 år sedan antog FN en konvention (regler om barns rättigheter), den så kallade Barnkonventionen. 193 länder har hittills lovat att respektera dessa regler. Tre ministrar i den nya regeringen, med utrikesminister Margot Wallström i spetsen, skriver i en debattartikel i SvD att de tänker göra denna konvention till svensk lag. Det är bra, mycket bra! Läs mer


Nytt fullmäktige, ny ordförande

Per Danielsson(KD) valdes enhälligt som ny ordförande när fullmäktige startade upp den nya mandatperioden. Debuten för Per gick galant och han visade redan från början att han har en stor ambition för det nya uppdraget och förmår svinga ordförandeklubban med stor säkerhet! I övrigt valdes fullmäktiges övriga presidium med Christer Sjögren(S) som 1:e vice ordförande och Bo Nilvall(M) som 2:e vice ordförande. Tomas Wilhelmsson utsågs som revisor och begravningsombud, Ing-Marie Arwidsson som ordförande i valberedningen och Stefan Gustafsson som ordförande i kommunstyrelsen.


Nya förskolor storsatsning i budget

Nu är det klart, Sävsjö kommun bygger ännu mer förskoleavdelningar! Det stod klart när budgetöverenskommelsen  mellan KD, C och S i dag blev offentlig. Vallsjöskolans utökade lokaler för  barnomsorg är på gång,  därefter kommer det nu bli två nya avdelningar på Spångens förskola. Det blir mer pengar för Göransgårdens äldreboende och det blir också mer till pensionärsaktiviteter. Det  kommer byggas konstgräsplan för fotboll och bli allvädersbanor för fridrott. Som brukligt är det också i kommunens budget ett stort fokus på landsbygdsfrågor.
Här kan Du läsa hela budgetöverenskommelsen: Läs mer