Fredrik: bibiotek är folkbildning

Smålands Dagblad uppmärksammar Fredrik Håkanssons engagerade tal om bibliotek vid årets sista fullmäktige. När ny biblioteksplan diskuterades så lyfte han fram att biblioteket i Sävsjö startade för exakt 50 år sedan, 20 november 1965. Han poängterade att bibliotek är en del i folkbildning och att det framöver är en utmaning att hänga med i den digitala utvecklingen. Fredrik lyfte fram att fritidsgården flyttat till samma hus som biblioteket och att man genom samarbete kan främja framförallt unga pojkars läsning. Fredrik pratade också om ”Meröppet” som ny möjlighet att ha biblioteket öppet även när det inte är bemannat.


Per summerar och ser framåt

Ett helt år som fullmäktiges ordförande summerades av Per Danielsson vid sista senaste samlingen. Per uttryckte ett tack för insatser under året och konstaterade att kommunen har en mycket fin verksamhet och ett bra läge. Utmaningarna för framtiden är dock stora och han nämnde både boken ”Brytningstider Segertider” av kristdemokraternas grundare Lewi Pethrus och Johan Cullbergs erkända psykologibok ”Kris och utveckling” för att uppmuntra till att se de stora möjligheter som kommer finnas framöver. Per var också med och delade ut miljöpris och kulturpris.


Hugo vädjar om fler gode män till barn

Det kommer just nu många asylsökande till Sävsjö och Sverige. Det är vuxna, familjer och ensamkommande barn. Du som privatperson och den förening du tillhör kan du på olika sätt bidra till ett bra mottagande. Överförmyndarnämndens ordförande Hugo Cruz vädjar nu om till fler att engagera sig som god man för ensamkommande barn. Som god man sköter du barnets ekonomi och för dess talan i olika sammanhang. Du har dock inte den fysiska omvårdnaden om barnet. Du får arvode för din insats. Självklart får du stöd och hjälp för ditt uppdrag. Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse så hör av dig till handläggare Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, 0382-154 45.