Bokslut med Hugo Cruz

När dagens bokslutssamtal summeras kan konstateras att dagens alla föredragningar har haft nya ordföranden på plats. Susanne Sjögren(S) för kultur och fritid, Lena Ahnstedt(C) för Socialnämnd, Sten-Åke Claesson(C) för Myndighetsnämnden. Dagen avslutades med kristdemokraternas nya ordförande i Överförmyndarnämnden Hugo Cruz tillsammans med handläggaren Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson presenterade sin nämnds arbete och de utmaningar som finns framöver. Roligt med många nya politiker som bidrar med nya tankar och förslag.


Häng med till Stockholm 19 mars

Följ med på en härlig heldagsresa torsdag 19 mars till Stockholm! Vi besöker Riksdagen och vår egen riksdagsledamot Andreas Carlson som ordnat ett program för oss. Samåkning från Sävsjö vid sextiden och tar sedan tåg från Nässjö. Vi är tillbaka i Sävsjö cirka 22.30. Kostnaden för hela resan är ett subventionerat specialpris på endast 400:- Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig snarast på följande länk:  http://wp.kristdemokraterna.se/savsjo/hang-med-till-stockholm-19-mars/


Många var med och röstade på ny partiledare

Kristdemokraternas näste partiledare ska väljas  på ett extra riksting 25 april. Valprocessen sker med en öppen process där allas synpunkter är viktiga. En del i detta är att du här på vår hemsida har haft möjligt att till oss i lokalavdelningen i Sävsjö kommun skicka in ditt förslag till partiledare. Genom att gå in under fliken ”Engagera dig” och fylla i formuläret. Omröstningen är nu avslutad och de förslag som kom in blev vägledande för att lokalavdelningen i Sävsjö kommun föreslår Ebba Busch Thor som ny partiledare.


Protesterar, vill ha allaktivitetshus

Ett ”Allaktivitetshus” för alla barn och unga! Det är ett mål som Fredrik Håkansson vill förverkliga genom sitt nya uppdrag som vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Han är därför besviken över att kultur och fritidsnämnden vid sitt senaste sammanträde beslutade om att som svar på ,ett medborgarförslag föreslå en renovering av fritidsgården ”Pavven” utan att pröva att ta ett större helhetsgrepp.  Om Du läser vidare kan Du få del av vad Fredrik tycker och hans reservation: Läs mer


Träningsdag för ordföranden

Conny Brännberg kristdemokrat som skrivit boken ”Att vara ordförande och ledare” var i Sävsjö på fredagen för att utbilda alla ordförande. En synnerligen intressant dag som gav många tips och råd i det viktiga arbetet som ordförande eller vice ordförande i Sävsjö kommuns nämnder och styrelser. På bilden är det Magdalena Anderås som tränar på några övningar.


Populär kristdemokrat inspirerade

En inspirerande berättelse av Anna Zelvin var höjdpunkten när kristdemokraterna i Sävsjö kommun hade sitt årsmöte på torsdagskvällen. Anna berättade om hur hennes önskan att få bli politiskt aktiv blev allt starkare. Viljan att förändra, ta tag i saker, diskutera, driva frågor växte fram under uppväxten i Sävsjö. Det ledde fram till ett politiskt engagemang i Växjö kommun där hon i kommunvalet 2014 blev kommunens mest populära kristdemokrat.