Niklas gissade rätt och vann cykeln

Niklas Karlsson blev vinnare av den fina cykeln från Dan Fritidsbod! Under valrörelsen har Kristdemokraterna haft en tävling som gick ut på att försöka lista ut kluriga kuriosafrågor om några av fullmäktigekandidaterna. Niklas svarade helt rätt på alla frågor och kom dessutom nära på utslagsfrågan som var att gissa kristdemokraternas valresultat i kommunvalet. Vi säger stort GRATTIS! På fotot hämtar Niklas cykeln på torget i Sävsjö. Rätt svar på alla frågor kan du se på denna länk:
Läs mer


Många kom för att glädjas och äta bakelser

Det var så roligt att många ville komma förbi för att samtala, dricka kaffe och äta bakelser när vi var på torget i Sävsjö för att visa vårt tack för förtroendet i valet. Fredagar är det torgdag och denna gång var det också aktiviteter med anledning av klimatveckan så mycket folk var i rörelse. Hela förmiddagen var vi på plats med vår ”Mobila valstuga” och responsen var mycket stor. Tack alla som kom förbi idag för att glädjas med oss. Hade du inte möjlighet att komma till oss på torget så säger vi också så här STORT TACK FÖR FÖRTROENDET!


Mest kryssad i Sävsjö kommun

När personkryssen på valsedlarna i kommunvalet nu är färdigräknade visar det att Kristdemokraten Stefan Gustafsson fick 434 kryss och det är en andel av 20,6 procent. Stefan är därmed den fullmäktigekandidat i Sävsjö kommun som fått allra flest kryss. Bland övriga kristdemokrater är Fredrik Håkansson på andra plats med 68 kryss och en andel av 3,2 procent. För Fredrik är det en dryg fördubbling av kryssen jämfört med valet 2014. På denna länk kan du se de tio kristdemokrater som i kommunvalet fick flest kryss:
Läs mer


Framgången i valet ger mer inflytande

När valresultatet nu är helt klart så visar det sig att förtroendet ökar rejält i alla kommunens valkretsar och vi hamnar på 29,4%. I kommunvalet är det en ökning med 6,1%. Det innebär 3 nya mandat och att Kristdemokraterna för första gången är kommunens största parti. Under de kommande 4 åren kommer 12 av 39 ledamöter i fullmäktige vara Kristdemokrater. I Jönköpings län finns nu tre partier som ligger på 30 procents nivån och det är KD i Sävsjö tillsammans med S i Gnosjö och Tranås. Ökningen för KD i kommunvalet i Sävsjö är tre gånger större och det samlade resultatet ungefär dubbelt så högt som i andra kommuner i länet. Tack för det stora förtroendet!


Tack för det stora förtroendet!

Vi känner oss hedrade, stolta och rörda över att hela 29,4 procent av kommuninvånarna har valt att lägga sin röst på oss kristdemokrater i kommunvalet. Att få detta förtroende av er, medborgare känns väldigt stort! Tack också för uppmuntran och alla glada tillrop under valrörelsen. Det känns roligt, spännande, hedrande, utmanande och inspirerande att ha ett stort stöd i ryggen. Nu ska vi med Engagemang, Erfarenhet och Samarbete som ledstjärna göra vårt bästa för vår kommun de kommande fyra åren! STORT TACK!


En politik för hela Sävsjö kommuns bästa!

Engagemang, erfarenhet och samverkan är utgångspunkten för vårt politiska arbete. Med dessa tre ord vill vi visa att vi fortsatt är beredda att vara den ledande kraften och att vi  i samarbete med andra partier vill jobba för hela Sävsjö kommuns bästa. Nu är det dags för val och är du intresserad av att veta mer om vad vi Kristdemokraterna vill driva för frågor så kan du läsa mer i vårt valmanifestet. Här finns de tio punkter som just nu är allra angelägnast i arbetet de kommande fyra åren. Viktiga frågor är företagande och jobb, bra skola, vård och omsorg, bostäder, miljö, kultur och fritid. Om du ger oss din röst lovar vi att göra vårt yttersta för att leva upp till ditt förtroende!

Läs valmanifestet i sin helhet på denna länk:
Läs mer


Äldreplan enigt beslutad och väl förankrad

I tidningen finns nu en rättelse av en tidigare felaktig artikel där det påstås att vi i Kristdemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna vill samla all kommunens demensverksamhet i Sävsjö. Det är inte sant och fakta är att det finns ingen skiljelinje mellan partierna i Sävsjö kommun i denna fråga. Vi alla har gemensamt enats om äldrefrågorna i ett beslut om äldreplan som togs i fullmäktige i juni. Planen innebär att det ska finnas äldreomsorg i alla tätorter och att det i Sävsjö tätort ska finnas en samlad demensverksamhet för just Sävsjö. Beslutet är väl förankrat också bland kommunens pensionärer och på bilden ovan kan du se foto från mötet i våras om detta. På denna länk kan du se referat från beslutet om äldreplan: https://savsjo.blogspot.com/2018/05/fullmaktige-ville-ha-livslust-hela-livet.html.  På följande länk kan du se tidningens rättelse:
Läs mer


Kollektivtrafiken måste komma på rätta vägar

Benjamin Petersson vår yngsta kandidat i kommun valet har tillsammans med Bengt Swerlander Höglandskandidat till  regionvalet skrivit  en bra debattartikel om kollektivtrafik. Båda bor i Vrigstad och lyfter fram hur viktigt det är att länstrafiken nu ser till att få igång en bättre kollektivtrafik. Bussar till Värnamo saknas helt och det är bristfälligt till Eksjö. Det finns inte heller en fungerande kollektivtrafik på kvällar och helger. Om de får stöd i valet så vill de jobba för att ”Du ska kunna lita på kollektivtrafiken.”

Läs hela debattartikeln på denna länk:
Läs mer


Trevliga möten vid resa med valstugan

Fredagen den 7 september avslutades valturnén med den mobila valstugan med ett besök på torget i Sävsjö och vid Hemköp i Vrigstad. Besök har under två veckor gjorts i Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik. Responsen från medborgarna har varit god och många har kommit för att samtala över en kopp kaffe om hur vi kan göra Sävsjö kommun bättre. Många har också deltagit i tävlingen om att vinna en helt ny cykel från Dans Fritidsbod. Som utslagsfrågan var att man skulle gissa vad valresultatet blir i kommunvalet för kristdemokraterna. Så efter att valresultatet är klart kan vinnaren utses. Tack alla som besökt oss och som kommit med goda idéer och synpunkter. Tack alla som varit med och bemannat husvagnen och som bakat kakor och på olika sätt hjälpt till!


En vård att lita på

I en debattartikel i tidningen skriver de tre kristdemokraterna Bengt Swerlander, Anna-Karin Yngvesson och Erika Mallander Karlsson om hur viktigt det är att vi i Sävsjö kommun och Region Jönköpings län har en vård att lita på. De lyfter fram de tre akutsjukhusen och att vården måste bli mer tillgänglig. De pekar på att det behöver skapas mer attraktiva arbetsplatser inom vården i Sävsjö kommun och att den demensverksamhet som finns i Sävsjö stad bör samlas till ett samlat demensboende.
Läs hela debattartikeln på följande länk:
Läs mer