Anna-Karin tackar och lyckönskar B-O

”Det är ett stort och fint arbete från Barn- & utbildningsförvaltningens utvecklingsledare Bengt-Olov ”B-O” Södergren som är en  av de viktigaste orsakerna bakom den stora resultatförbättring som skett i Sävsjös grundskolor” Det sa Anna-Karin Yngvesson(KD), ordförande i BU-nämnden, när hon idag talade på den stora avtackningen av B-O i kommunalhusets Cafeteria. Anna-Karin berättade om roliga episoder, gemensamma seminarium och äventyr som de upplevt tillsammans. B-O fick lyckönskningar när han nu går vidare till arbetet som grundskolechef i Nässjö kommun. Rekrytering av ersättaren pågår för fullt.


Kraftsamling för nolltolerans mot droger

Utifrån  vallöftet om 0-tolerans mot droger bland unga genomförs nu ett speciellt ungdomspaket av aktiviteter med början vid skolavslutningen med ett ”Avslutningstjofräs. Kommunens välfärdsråd har fått redovisningar från polis,  vård- och fältassistenter om ökande bekymmer med droger bland unga. Välfärdsrådet bestämde därför att göra ett paket där flera hjälps åt i en gemensam kraftsamling. Till arrangemang i samband med skolavslutning ställer välfärdsråd, skola och kultur- & fritid upp med 10 tkr var i en gemensam satsning på 30 tkr.  Skolan finansierar speciella tobakskontrakt med 10 tkr. Till särskilda insatser under året avsätter välfärdsrådet 60 tkr i en satsning som leds av kultur- & fritid, social och skola gemensamt.  Sammantaget en extra satsning under året med 100.000 kronor.


Hugo ordförande inför sommarlov

Sista politiska gruppmötet innan sommaruppehållet var det Hugo Cruz som  höll i ordförandeklubban. Han såg dessutom till att skapa feststämning genom att bjuda på god fruktsallad med kanel och glass. Under kvällen diskuterades budget för 2016 och vikten av att särskilt belysa gymnasieskolan och vuxenutbildning. Äldreomsorgsfrågorna var också i fokus och det konstaterades ett behov av mer tid för att komma fram till rätt förslag.


Per nationaldagstalare i Sävsjö

I den vackra Perennparken i Sävsjö gjorde idag Per Danielsson sin debut som nationaldagstalare i egenskap av att vara fullmäktiges ordförande. Per gav en historisk återblick över varför vi firar nationaldagen och tog sedan upp en rad viktiga utmaningar och områden att glädjas över. Kvalitén i äldreomsorgen, resultatförbättring i skolan nämndes. Per tog också upp en applåd för de som nu blivit nya svenska medborgare.