Joystick café som imponerar

Gudrun Wilhelmsson och Lisbeth Svenssons information om hur man jobbar med ”Joystick” ett stickcafé för invandrare imponerade stort på alla oss som besökte kristdemokraternas temakväll  om invandring och integration. Svante Stenervik informerade om Granbackens asylboende, och Stefan Gustafsson gav en helhetsbild över läget i Sävsjö kommun. Efter att alla inmundigat gott fika blev det ett livligt samtal om vad som behöver finnas med och förbättras i kommunens integrationspolitiska program.
Läs mer


Tillit, frihet och värderingar

Med flera sävsjöpolitiker på plats genomfördes kommundagarna i Västerås. Partiledaren Ebba Busch var där och hon talade om att en av Sveriges stora tillgångar är tilliten mellan människor. Tillit är en förutsättning för demokrati, frihet och att samhället ska hålla samman. När tilliten minskar kommer ängslan och människor blir mindre solidariska. Men vi kan vara med och bryta spiralen av rädsla, sa Ebba. Hon talade om ett modigt, ärligt och varmt ledarskap. Vi står för en värderingsdriven politik som kombinerar frihet med omsorg om våra medmänniskor. Frihet för den enskilda människan, familjer, föreningar och företag. Vi är en kraft för ett Sverige byggt på gemenskap, tillit och hoppfullhet. Läs talet på länken Ebbas tal


Allaktivitetshus, bad och föreningar

Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Fredrik Håkansson, berättar att  nämnden på senaste sammanträdet beslutat att gå vidare med en förstudie för ett kommande Allaktivitetshus. Detta är en fråga som fördes fram i valet och som nu gillats av hela kultur- och fritidsnämnden genom att ett mål har antagits som anger att inriktningen är att utveckla Sävsjö Fritidsgård till ett Allaktivitetshus. Avsikten är att skapa en plats med ett samlat rikt utbud av kultur och fritid för barn och ungdomar i Sävsjö kommun. En utökning av evenemangsbidraget till föreningar, utdelning av investeringsbidrag två gånger om året och 300 000 kronor till upprustning av våra badplatser runt om i kommunen är också förslag från kristdemokraterna som nämnden nu ställer sig bakom.


Samtalskväll om integration

Har du frågor, synpunkter och vill samtala om integrationsarbetet i vår kommun? Då ska du boka in i din kalender att vi torsdag 21 April klockan 19.00 bjuder in till en mycket intressant samtalskväll om integration i Café Lyktan Vrigstad. Medverkar gör företagaren Svante Stenevik, Gudrun Wilhelmsson som jobbar ideellt med ett stickcafe, kommunchef Jan Holmqvist med flera. Trevligt om du kommer med och gärna bjuder med vänner till denna högaktuella och trevliga kväll.


Till Teneriffa om hjälpverksamhet

Bengt Sverlander, Vrigstad är en känd profil och kristdemokratisk politiker i vår kommun som engagerats i Skandinaviska turistkyrkan tillsammans med sin hustru Sylvia. De har varit på Kanarieön Teneriffa där Sylvia delat med sig av tankar kring temat ”Livstycken” några kvinnors berättelse och Bengt med information om Erikshjälpens arbete med secondhand butiker och barn i u-länder.
Lär mer om arbetet på deras hemsida: www.turistkyrkan.org
Bild: Skandinaviska turistkyrkan.