Vägar, bredband, bygdegårdar och kompetens

De senaste dagarna har det debatterats om viktiga frågor för vår kommun. I Kulturhuset var det en föreläsning av PO Tidholm och i en efterföljande paneldebatt blev landsbygdsutveckling temat. Vi som kristdemokrater tryckte särskilt på vikten av att det finns bra vägar, bredband och goda möjligheter att bygga bostäder. Vi lyfte också fram hur betydelsefullt det är med mötesplatser på landsbygden. När P4 var i Sävsjö för att lyfta aktuella frågor så blev Stefan Gustafssons roll att med Patrik Cristierson (M) debattera personalförsörjning och kompetens. Vi var överens om behovet av utbildning och satsningar för att få nya svenskar snabbt in på arbetsmarknaden. Läs mer på: www.savsjo.blogspot.se/kompetens.se


Satsning på Södra stambanan måste prioriteras

Jakob Forssmed har i en debattartikel fört fram att Kristdemokraterna ska satsa på att bygga en helt ny höghastighetsjärnväg. Syftet är att koppla ihop Stockholm med Malmö och Göteborg. Vi som kristdemokrater i Sävsjö kommun tycker det är viktigt att innan man gör en överenskommelse om en ny höghastighetsjärnväg ser till att det först sker en satsning på befintliga stambanor. Underhållet har under många år varit undermåligt och behovet av förbättringar är stort. Vi anser att innan man gör en stor investering i helt ny infrastruktur måste säkerställa att den inte kommer ta resurser från annan viktig välfärd som skola, vård och omsorg. Läs blogginlägg i ämnet på: www.savsjo.blogspot.se/bromsa-skattesloseri.se


Inspirerande med distriktsårsmöte

Det var inspirerande att hela sju personer från Sävsjö kommun var med som ombud på partidistriktsårsmötet för Kristdemokraterna i Jönköping! Årsmötet var viktigt eftersom det är valår och vi skulle diskutera prioriteringar inför valet. För oss i Sävsjödelegationen glädjande att Stefan Gustafsson utsågs som ordförande för årsmötet och att det beslutades att Anncatrin Ek ska fortsatt företräda oss i partidistriktsstyrelsen. Det kändes också mycket bra att det blev beslut om att prioritera busstrafik Eksjö-Värnamo över Sävsjö och Vrigstad.
På vår facebooksida kan du se foton och på följande länk kan läsa blogginlägg om årsmötet: www.savsjo.blogspot.se/arsmote.html


Förbjud det skadliga – inte det nyttiga

Bengt Mattsson, Vrigstad, är en av kristdemokraternas politiker i Sävsjö kommun. I det politiska arbetet är han vice ordförande i Myndighetsnämnden. Till vardags jobbar han också som volontär för Erikshjälpen i Vrigstad. Bengt har skrivit en debattartikel där han utifrån det socialdemokratiska förslaget om att förbjuda alla religiösa friskolor lyfter fram hur viktigt det är med kristna värderingar. (Fotot ovan är från en energikonferens där Bengt talade.) Läs hela Bengt Mattssons debattartikel på denna länk
Läs mer