Anders slår vakt om Rörvik

Anders Griph är en välkänd profil i bygderna. Präst, fotbollsintresserad och numera också engagerad i kommunpolitiken där han sitter för kristdemokraterna i Socialnämnden. I en artikel i Smålands Dagblad 28 juli lyfter han fram sitt engagemang för familjerna men och för vikten av att satsa på samhället Rörvik. Demensboendet Eneliden ska vara kvar, Järnvägen borde ges tågstopp i detta samhälle som så vackert omges av fem sjöar och har stora fina naturområden. Läs artikeln på denna länk www.smalandsdagblad.se/article/griph-kd-vurmar-for-rorvik/


Ledare bemöts av kristdemokrat

En ledare i Småland Dagblad har väckt avsky och upprördhet för att den menar att det inte är något speciellt eller värdefullt med tidigt mänskligt liv. Det kan jämföras med att ”även flugor har hjärtan och bläckfiskar har fem” Detta visar på en inställning som i förlängningen öppnar för dödshjälp, att bejaka bortval av oönskade barn, försäljning av döda fosters organ med mera. Stefan Gustafsson det kristdemokratiska kommunalrådet bemöter ledaren på sin blogg som du kan läsa på http://www.savsjo.blogspot.se/


Förbättrat stöd till fint föreningsliv

Fredrik Håkansson är engagerad i föreningslivet och har i sitt nya politiska engagemang tagit flera initiativ.   ”Vi har ett fantastiskt föreningsliv i vår kommun och som vice ordförande i kultur och fritidsnämnden arbetar jag för att vår service mot föreningarna ska vara så bra som möjligt.”  Fredrik har initierat en förbättring av bidragshantering till föreningar.  Samråd med samhällsföreningarna för idéer till trevligare badplatser. Yrkande tillsammans med Johanna Ek om bidrag ur Kultur- och fritidsnämndens budget till Rörviks Frikyrkas utbyggnad av lokaler för barn- och ungdomsverksamhet, ett arbete som betyder mycket för samhället.