Starkt med enighet om budget

Det är otroligt starkt att både styrande majoriteten och oppositionen i kommunen har presenterat en överenskommelse om ett enigt budgetförslag för 2024. I ett läge som är mer besvärligt än på mycket länge kan därmed skapas stabilitet, lugn och goda förutsättningar för kommunens verksamheter också under kommande år. Therese Petersson har som ny ordförande i kommunstyrelsen genom starkt engagemang, envishet och förhandlingsskicklighet  fört budgetöverenskommelsen i hamn. Förstås med stor hjälp av övriga KD-gruppen, kommundirektör Jan Holmqvist och andra tjänstemän.  Läs mer på följande länk:
Läs mer