Konstgräsplan och moderna löparbanor bör prioriteras

I en debattartikel i Smålands Dagblad lyfter Fredrik Håkansson och Olivia Fransson fram behovet av mer engagemang för barn och unga i Sävsjö kommun. Konstgräsplan och moderna löparbanor anser de vara viktiga investeringar som bör prioriteras i kommande budgetarbete.

Här kan Du läsa artikeln i sin helhet:  Läs mer


Energibolag satsar i Sävsjö

– Som ordföranderepresentant i Sävsjö Energi är det mycket glädjande att kunna berätta om att vi förbereder en stor investering i ny värmepanna på södra industriområdet säger Helmer Andersson (KD)
– Detta är en långsiktig satsning som ger möjlighet att i princip helt gå över till grön flis som bränsle och som ger miljömässig, stabil och bra värmeproduktion. Det ger också kapacitet att ta med nya kunder i fjärrvärmenätet.

Bakgrunden är att Sävsjö Energi under våren har genomfört en förstudie som indikerar att det finns affärsmässiga förutsättningar för att uppföra en ny huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme i Sävsjö. Styrelsen för Sävsjö Energi AB fattade i förra veckan beslut om att arbeta vidare med projektet. Läs mer