Arbetsmarknad, bostäder och kommunikationer viktigt vid rekrytering

I en insändare i Smålands Dagblad 15 januari ställer ”Skattebetalare, Sävsjö” en rad frågor och gör olika påståenden om rekrytering av personal och främst tjänstemän i Sävsjö kommun. För att balansera den bild som målas upp kan det vara bra att veta det inom kommunkoncernen årligen sker rekrytering och anställning av ca 70 personer. Konsulthjälp har, under de år jag varit politiker, endast använts vid rekrytering av några få nyckelpersoner. Ett viktigt skäl till att vi tagit hjälp med rekrytering har varit behovet av att testa personen innan anställning. Detta är en kompetens som numera finns inom kommunen. Läs mer