Värdegrunden den unika grunden för 50 åring

Detta jubileumsår i vår kommun firar kristdemokraterna som parti 50 år! Det var den 24 januari som allt började med att Lewi Pethrus publicerade en insändare i tidningen Dagen med rubriken ”Nytt politiskt parti?” Den 20 mars 1964 samlades ett 80-tal personer bildade föreningen ”Kristen demokratisk samling” med Birger Ekstedt, präst i svenska kyrkan som ordförande och Lewi Pethrus som vice ordförande. 15 april beslutade styrelsen att KDS ska bli ett parti och ställa upp i riksdagsvalet. Läs mer


Liberalare drogattitityd oroar

Åtgärder för att hantera drogsituationen bland Sävsjös ungdomar är första prioritet” enligt Stefan Gustafsson ordförande i Sävsjö kommun välfärdsråd. Detta efter att polisen, fritidsgården, skolan och socialtjänstens vård- och fältgrupp slagit larm om ökande narkotikaanvändning bland unga i kommunen. Dessutom märks att attityderna till droger och alkohol hos både ungdomar och föräldrar blir alltmer liberala. Läs mer


Vårstämma med politikfokus

Med en valrörelse runt hörnet blev ”Fokus på politik” temat för kristdemokraternas vårstämma lördagen 15 mars . Med en härlig vy över Vättern skapades på Kungsporten i Huskvarna de rätta förutsättningarna för att diskutera politik med visioner för framtiden. Bostadsminister Stefan Attefall medverkade i samtal om bostadspolitik och vår egen ordförande i barn- och utbildningsnämnden Anna-Karin Yngvesson pratade om skolfrågor. Stefan Gustafsson, kommunalråd från Sävsjö medverkade i presentation och diskussion runt infrastrukturfrågor. Läs mer


Nomineringar till kommunval inne på slutvarvet

En nomineringsstämma har beslutat om huvudlinjerna för kommunvalsedlarna för kristdemokraterna i Sävsjö kommun. Det finns många kandidater till valsedlarna så det är bestämt att det blir 4 olika valsedlar. Utgångspunkt för dessa blir Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad och Rörvik med sina orters omgivande landsbygd. Stämman har också beslutat att, för den nya mandatperioden, lansera en kandidat till kommunalrådsposten som toppar som första namn på alla valsedlar. De första namnen på valsedlarna bildar en grupp som ska ta fram ett valmanifest och en detaljerad valplan. Styrelsen har uppdraget att slutföra arbetet och sedan offentliggöra valsedlarna, vilket kommer att ske inom ett par veckor.


Kd-pionjärer i Sävsjö på årsmöte

Bernth Olsson första ordföranden för ungdomsförbundet Kdu, och Jona Eriksson som var med och startade det nu 50-åriga partiet i länet har varit i Sävsjö. De är nu med i partiets seniorförbund och detta hade sitt årsmöte i just Sävsjö. Stefan Gustafsson medverkade med att leda allsång till ackompanjemang av en ukulele och han berättade om arbetet i Sävsjö. Det gladde dessa trogna medarbetare att partiet i Sävsjö kommun är största alliansparti och att det är tongivande med bland annat ansvaret för ordförandeskapet i kommunstyrelsen och flera nämnder och styrelser. På seniorförbundets årsmöte valdes Yngve Lundgren som ordförande och PeO Sjöbergsson från Sävsjö som vice ordförande. Inför valet kommer seniorerna att besöka länets kommuner med sin välkända våffelvagn.