Personalen vår viktigaste resurs

Varje år när hösten är som mörkast och innan snö och juldekorationer lyser upp så bjuder kommunen in personal som jobbat i 25 år, som slutat, eller ska sluta med pension under året. God mat, underhållning  och utdelning av minnesgåvor är viktiga delar. Men det hör också till att någon håller ett högtidstal. Denna gång var det Per Danielsson (KD) som i egenskap av fullmäktiges ordförande som talade. Han riktade sig till personalen och uttalade kommunens uppskattning för deras arbete så väl som uthållighet i att dagligen serva medborgarna skola, vård, omsorg och annan service. Personalen är kommunens viktigaste resurs och värda all uppskattning!


Studieresa till Bryssel på G

En resa till riksdagen i Stockholm 2015 fick så positiv respons att det snart väcktes förslag om att göra en ny och ännu mer spännande resa. Sven-Åke Gårdstam och Fredrik Håkansson utsågs till resekommitté och planering påbörjades för en resa till Eu-parlamentet i Bryssel. Efter ett omfattande och väl genomfört planeringsarbete närmar sig nu avresa som blir måndag 28 november. En rapport från resan kommer förstås att redovisas efter att gänget åter är tillbaka i Sverige. Under fliken ”Engagera dig” ovan finns all information om resan