Gunnel och Johanna med i distriktsstyrelse

Det var ett rejält gång från Sävsjö kommun som deltog i Kristdemokraternas partidistriktsårsmöte i Jönköping. Acko Ankarberg och Mia Frisk började med att prata sjukvård, valets viktigaste fråga. Hanns Boris var med och berättade om vårt nya Intranät KD Plus och Mikael Bäckström talade om landsbygdspolitik utifrån temat Hjärtlandet. Jakob Forssmed talade om hur viktigt det är att människor får den omsorg och den vård de behöver. Men också om hur viktigt det är att känna gemenskap och trygghet. Gunnel Lundgren valdes in i partidistriktsstyrelsen. Johanna Danielsson har redan en plats så numera har Sävsjö två representanter i länets högsta beslutande organ för Kristdemokraterna.


Bistånd för katastrofhjälp och fredsbygge behövs

I en debattartikel lyfter Benjamin Petersson fram hur viktigt det är att arbeta för att människor kan leva i fred och trygghet. Det slås fast att det behövs pengar både till långsiktigt utvecklingsbistånd och till katastrofhjälp. Benjamin är nu vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Han kandiderar i valet till både kommunfullmäktige och riksdagen. Bakom debattartikeln står förutom Benjamin också Gudrun Brunegård och Irene Oskarsson. Du kan läsa artikel på följande länk:
Läs mer


Bra dagar med 1000 Kristdemokrater i Karlstad

Tillsammans med över 1000 andra kristdemokrater har vi varit i Karlstad för att diskutera politik och ladda inför valet i september. Det har under dessa KD-dagar varit fokus på kommunala frågor som äldreomsorg. Det har lyfts fram viktiga förändringar som är nödvändiga i Sverige. En viktig förändring är skapa en bättre organisation för sjukvården. Detta för att få bättre vårdkvalitet och minskade vårdköer. I Sverige måste gängkriminaliteten bort. Vi behöver stärkta familjer. Det behövs bättre vägar och järnväg så väl som lägre priser på fordonsbränslen. Det har gett mycket inspiration att känna den energi som finns i den stora folkrörelse som vårt parti är. Efter de här gemensamma dagarna är vi redo att gå in i valrörelsen för att se till att Sverige får en ny regering. Vi har fått bra verktyg och goda förutsättningar för stärkt förtroende i landets kommuner och regioner!