Bra med Anders Sjöö som kommunpolis

Anders Sjöö har utsetts som Sävsjö kommun kommunpolis och han kommer därmed vara vår kontaktperson i polisiära frågor framöver. Anders är en utmärkt polis med erfarenhet och stor kunskap som blir en stor tillgång för kommunen. För kristdemokraterna har det varit en valfråga att få till bättre polisiär närvaro i Sävsjö kommun, att en speciell kommunpolis utsetts är ett steg i rätt riktning!


Koloniträdgård föreslås av KD-profil

Koloniträdgårdar skulle möta stora behov av integrering av nyanlända i det svenska samhället genom att skapa gemensamma mötesplatser, skriver KD-profilen Thomas Wilhelmsson i ett medborgarförslag inlämnat till Sävsjö kommun. Med koloniträdgårdar så främjas också bygdens möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv enligt honom. Förslaget bereds nu av kommunledningen och svar kommer runt nyår. Möjligt att ordnas till vårsådden?


Budgetöverenskommelse klar

Fler förskoleplatser, mer gruppbostäder för funktionshindrade, renovering av skolor i Stockaryd och Rörvik och en satsning på ökad grundbemanning i skola, barnomsorg, vård och omsorg är några av de satsningar som Ing-Marie Arwidsson och Stefan Gustafsson som företrädare för kristdemokraterna godkänt i en budgetöverenskommelse med C och S inför 2016. Läs hela budgetöverenskommelsen här nedan:
Läs mer