Hur medmänskliga orkar vi vara?

Debattartikel: Att vara medmänniska innebär att man ställer upp för andra människor när de hamnat i kris och nöd. Kännetecken är generositet, öppen och vänlig, respekt för andra, stå upp för andra och försvara den lilla människan. I stort sett alla människor vill vara detta. Det beror väl delvis på att vi själva väldigt snabbt, genom olycka, svår sjukdom eller något annan omständighet kan gå från att vara friska, starka och oberoende till att vara helt beroende av andra människors stöd och hjälp, både praktiskt och ekonomiskt.
Läs mer


Kommunalråd i gängbråk?

Med den en uppseendeväckande rubriken ”Kommunalråd i gängbråket i Sävsjö” länkas på Facebook och Twitter till en artikel på nättidningen Hoglandsnytt.se. När man granskar detta närmare visas att informationen är hämtad från en bloggen där kommunalrådet Stefan Gustafsson (KD) beskriver ett dramatiskt gängbråk och där det ges beröm till modiga och ansvarskännande människor runt omkring händelsen som visade stort civilkurage! Läs mer på bloggen på följande länk: www.savsjo.blogspot.se

 


Omtumlande riksting i mediafokus

Kristdemokraternas riksting i Västerås är kanske det mest omfattande någonsin. Nya stadgar, nytt principprogram och massor med motioner finns på dagordningen. Mest omdiskuterat är beslutet om decemberöverenskommelsen och reflexioner om det finns på Stefan Gustafssons blogg www.savsjo.blogspot.se. I motionsbehandlingen har Anna-Karin klivit fram och för hela Jönköpings län och talat i skolfrågor. Stefan Gustafsson har fått med sig rikstinget  i en rad yrkanden inom sociala frågor och migrationspolitik. Stefan talade för vikten av kommunala finansieringsprincipen och att staten måste ta ansvar för ensamkommande flykting barn och för LSS-lagen.


Fredrik besökte jobbhus

Fredrik Håkansson har idag besökt jobbhuset i Sävsjö och träffat några i personalen. Med stort engagemang, entusiasm och initiativförmåga har i år över 40 arbetslösa förts ut i arbetspraktik varav de flesta är nysvenskar. I flera fall leder det även till fast anställning vilket känns väldigt bra. En ide som Fredrik fört fram till jobbhuset är möjligheten att starta en cykelverkstad med enklare reparationer i jobbhusets regi. På så sätt skapas arbetstillfällen samtidigt som det fyller ett behov som många efterfrågar. Ett sådant initiativ kan så småningom mynna ut i ett socialt företag som i förlängningen blir en permanent näringsverksamhet. Fredrik tycker det ska bli spännande att se hur jobbhuset kommer utvecklas och hur man kommer lyckas med att ta vara på den kompetens som inte minst våra nya invånare gärna vill bidra med i sitt nya hemland.