Inspirerande utbildningsdag

Det var ett stort gäng från Sävsjö kommun som var med när nästan 200 kristdemokrater från Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län under lördagen 28 januari samlades till en utbildningsdag. Hälso- och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson började dagen med att berätta om vad regeringen satt fokus på de första 100 dagarna inom sjukvårdsområdet. Det var sedan en rad personer som medverkade och bland dessa talade Stefan Gustafsson över rubriken ”Spelreglerna i sammanträdesrummet”. En inspirerande dag som gav nya kunskaper och goda kontakter med politiska kollegor.


Från kommunalrådets skrivbord

Forskning visar att det tar 21 dagar för en ny vana att bli rutin…

21 dagar in i min nya tjänst kan jag nog inte säga att jag har rutin, men möjligtvis en liten aning om hur mina närmsta år kommer att se ut.

Läs mer


Therese nytt kommunalråd

Från årsskiftet är Therese Petersson (KD) ny ordförande för kommunstyrelsen och nytt kommunalråd. Samtidigt lämnar Stefan Gustafsson (KD) uppdraget efter att ha haft det i drygt 22 år. I höstens kommunval var Therese Petersson kristdemokraternas kommunalrådskandidat och hon blev den politiker som fick mest personkryss. Vid kommunfullmäktige i november utsågs Therese formellt att tillträda uppdraget från årsskiftet. Mer information finns på följande länk:
Läs mer