Poliser, integration och välfärdslöfte i rapport

Stefan Gustafsson var ombud från Sävsjö kommun på Kristdemokraternas Riksting i Uppsala.  Han har summerat dagarna i en rapport där de olika besluten under rikstinget redovisas. Det som denna gång ses som allra viktigast är att ”Välfärdslöftet” och äldrefrågorna lyfts fram så tydligt.  Bland förslagen finns det sänkt skatt för äldre som jobbar, mer tillgänglig och trygg vård genom återinförd ”Kömiljard”, slopad pensionärsskatt, bättre hemtjänst och en äldreboendegaranti för alla över 85 år. På fotot visas utdelningen av Alf Svenssons hedersplakett som gick till Göran Hägglund och Inger Davidsson. Du kan läsa rapporten från rikstinget om du väljer att klicka på denna länk:
Läs mer


Second hand – en riktigt bra affär!

Bengt Mattsson Vrigstad är en av kristdemokraternas politiker i Sävsjö kommun. I det politiska arbetet är han vice ordförande i Myndighetsnämnden. Till vardags jobbar han också som volontär för Erikshjälpen i Vrigstad. Bengt har skrivit en debattartikel där han lyfter fram hur viktigt det är med second handbutiker. Det ger medel till fattiga och hjälpbehövande, det sparar miljön och gör också att vi kan spara pengar genom att köpa begagnade grejor istället för att köpa nya dyra prylar. (Fotot ovan är från en energikonferens där Bengt talade.) Läs hela Bengt Mattssons debattartikel på denna länk:
Läs mer


Fint reportage om familjen Håkansson

I Smålands Dagblad var det i lördags ett fint reportage om familjen Håkansson i Sävsjö. Detta med anledning av den ”Hörselvecka” som pågår fram till 2 november. Pappa Fredrik Håkansson har bland annat besökt Hörselskadades förening och berättat om familjens egna erfarenheter av att leva med hörselskada. Fredrik är en av kristdemokraternas politiker och utifrån sina erfarenheter arbetar han för att fler samlingslokaler ska ha fungerande hörslingor och för att underlätta för de som har hörapparat. Just hörselveckan är ett arrangemang av Hörselskadades riksförbund (HRF) och denna temavecka har som syfte att ge information om hur det är att leva med hörselnedsättning och den vill lyfta fram den hjälp som finns att få.
Läs mer


Benjamin är kommunens yngsta politiker

Benjamin Petersson har nu gått in som ny ersättare i Sävsjö kommuns Kultur- och Fritidsnämnd. Benjamin fyllde i somras arton år och är därmed kommunens yngste politiker! Han har visat stort intresse för politik och varit engagerad i partiavdelningen. Roligt att han nu tar nästa steg in i sitt första kommunpolitiska uppdrag i Sävsjö kommun! Benjamin går på Aleholmsskolans naturprogram och utsågs för sitt nya uppdrag av kommunfullmäktige den sextonde oktober. Han ersätter Olivia Fransson som lämnat uppdraget eftersom hon har fått nytt jobb som gör det svårt för henne att delta i kultur- och fritidsnämndens arbete.


Bra med livslust hela livet

”Ett gott liv hela livet” var en av punkterna i kristdemokraternas valmanifest i senaste kommunvalet i Sävsjö kommun. Det känns förstås därför riktigt bra att det i denna anda genomförs många aktiviteter.  Just nu är temat under oktober ”Livslust hela livet” och målet är att sprida glädje, guldkant och inspiration. Framförallt för alla som är 60 år och äldre. Bilden är från uppstarten med en mässa i kulturhuset där bland annat Sävebo:s ordförande Therese Peterson(KD) medverkade.  Hela månadens program kan du läsa på följande länk:
http://www.savsjo.se/kampanjsidor/livslust—hela-livet.html
Vi tycker att alla är värda ett gott liv hela livet!