Polisen i stället för familjen?

Bengt Mattsson, är en av kristdemokraternas politiker i Sävsjö kommun. I det politiska arbetet är han ledamot i Myndighetsnämnden. Till vardags jobbar han också som volontär för Erikshjälpen i Vrigstad. Bengt har skrivit en debattartikel med rubriken ”Polisen istället för familjen?”. I artikeln lyfts fram att vi behöver fler poliser men måste inse hur viktig familjen är som en av de viktigaste samhällsbyggarna. Bengt ser som viktigt att kristdemokraterna får genomslag för sin politik att stödja föräldrar i deras stora uppdrag. Du kan läsa hela debattartikeln på följande länk:

Debattartikel

Polisen i stället för familjen?

Nu är det valår och vi kommer då att få höra många ropar efter fler poliser. Alla partier nästan tävlar i att bjuda över varandra. Även jag tror att vi behöver fler poliser, helst inte vid skrivborden utan ute i verkligheten. Faktum är att vi har ganska få poliser, i förhållande till folkmängden, i jämförelse med övriga EU-länder.

Men däremot tror jag inte detta är lösningen på de allvarliga samhällsproblem vi har idag i form av kriminalitet av olika slag. Polisen har knappast inte en chans att ensamma lösa detta.

Tyvärr är det väldigt få politiker på hög nivå som talar om och värnar familjen som en av de viktigaste samhällsbyggarna. Vi kristdemokrater har varit, och är, ganska ensamma om att slå vakt om och stödja föräldrarna i deras stora uppdrag. Från stat och kommun har det väldigt mycket handlat om att förskola, skola, socialtjänst, psykologer med mera har fått ta över föräldraansvaret. Till väldigt stora kostnader!

Att få barn är med det största och bästa man kan få uppleva i sitt liv. Det är i alla fall min upplevelse, mycket arbete men väldigt givande! Barn är väldigt duktiga på att visa kärlek, men också kräva respons. Som förälder måste man ta ett stort ansvar, inte kräva att samhället tar denna förpliktelse. Man har rätt att kräva stöd och hjälp när det behövs, särskilt om barnet har funktionsvariationer, sjukdom eller liknande problem.

Jag har aldrig förstått varför inte föräldrar som vill ta ett stort ansvar de första åren inte kan få en del av den kostnad som en plats i förskolan kostar (nästan 150 000 kronor/år och barn)

Den rödgröna regeringen ville ju införa en familjevecka, på så sätt att en viss del av föräldrarna skulle få betald ledighet en vecka per år. På grund av att deras budget inte fick riksdagens godkännande så föll detta bort. Nu föreslår jag att vi i stället inför 52 familjeveckor varje år. Inte genom att föräldrarna får betald ledighet utan att i stort sett alla politiska beslut ska vara till fördel för föräldrarnas ansvar och fostran av barn och ungdomar. När beslut fattas som kan påverka naturen/miljön och våra livsbetingelser så krävs det numera en mycket ordentlig miljökonsekvensbeskrivning. Det är bra och något liknande bör göras i familjepolitiken.

Heder och tack till alla föräldrar! Ni är väldigt värdefulla!

Bengt Mattsson (kd)
Vrigstad


Sommarnummer av Vitsippan


Läs mer

Lieblingsplatz får årets Vitsippspris


Läs mer

Nästan bäst i Sverige i EU-val


Läs mer

Budget där vi bygger för framtiden


Läs mer

Kristdemokrater del av folkfest


Läs mer

Civilminstern på trevligt besök


Läs mer

Ella i topp till EU-val


Läs mer

Landshövding på besök


Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer