Ett steg närmare efterlängtad GC-väg

En gång- och cykelväg utmed väg 744 vid sjön Allgunnen i Rörvik är ett ständigt samtalsämne när kommun, Trafikverk och Rörviksbor möts. Ett informationsmöte om en så kallad ”Åtgärdsvalstudie” visar att Trafikverket inte anser detta är en mycket lågt prioriterad åtgärd. För att komma vidare lyfts nu möjligheten att kommun och samhällsförening själva ordnar en annan lösning med träbro nere vid vattenytan istället. På bilden samtalar Fullmäktiges ordförande Per Danielsson om detta med Patrik Axelsson företagare från samhället. Förslaget ska nu utredas för att kunna komma till beslut under våren.


Budget där vi bygger för framtiden


Läs mer

Kristdemokrater del av folkfest


Läs mer

Civilminstern på trevligt besök


Läs mer

Ella i topp till EU-val


Läs mer

Landshövding på besök


Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer