Ett steg närmare efterlängtad GC-väg

En gång- och cykelväg utmed väg 744 vid sjön Allgunnen i Rörvik är ett ständigt samtalsämne när kommun, Trafikverk och Rörviksbor möts. Ett informationsmöte om en så kallad ”Åtgärdsvalstudie” visar att Trafikverket inte anser detta är en mycket lågt prioriterad åtgärd. För att komma vidare lyfts nu möjligheten att kommun och samhällsförening själva ordnar en annan lösning med träbro nere vid vattenytan istället. På bilden samtalar Fullmäktiges ordförande Per Danielsson om detta med Patrik Axelsson företagare från samhället. Förslaget ska nu utredas för att kunna komma till beslut under våren.


Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer

Inspirerande utbildningsdag


Läs mer