Ett steg närmare efterlängtad GC-väg

En gång- och cykelväg utmed väg 744 vid sjön Allgunnen i Rörvik är ett ständigt samtalsämne när kommun, Trafikverk och Rörviksbor möts. Ett informationsmöte om en så kallad ”Åtgärdsvalstudie” visar att Trafikverket inte anser detta är en mycket lågt prioriterad åtgärd. För att komma vidare lyfts nu möjligheten att kommun och samhällsförening själva ordnar en annan lösning med träbro nere vid vattenytan istället. På bilden samtalar Fullmäktiges ordförande Per Danielsson om detta med Patrik Axelsson företagare från samhället. Förslaget ska nu utredas för att kunna komma till beslut under våren.


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer